Skip to main content

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi
społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2021

 

Załączniki