Skip to main content

 

Informacja

o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2021”

 

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2021” łącznie kwotę 54 000 zł, na którą składają się poniższe kwoty w odniesieniu do zadań od numeru 1 do numeru 2 oraz pokryć koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta opisane poniżej:

 

 

 

ZADANIE NR 1

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla dwóch osób niepełnosprawnych.

 

Wartość części: 21 600 zł.

 

Cena ofertowa jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi asystenta nie może przekroczyć 40 zł.

W ramach realizacji zadania nr 1 będą również pokrywane koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta, tj.:

koszt zakupu środków ochrony osobistej nie więcej niż 30 zł miesięcznie na asystenta;

koszt zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystentów nie więcej niż 30 zł miesięcznie na asystenta lub koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu nie więcej niż 60 zł miesięcznie na asystenta;

koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta nie więcej niż 112,50 zł jednorazowo na asystenta;

koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe/społeczne dla asystenta nie więcej niż 25 zł miesięcznie na asystenta.

 

 

ZADANIE NR 2

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla trójki dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia.

 

Wartość części: 32 400 zł

 

Cena ofertowa jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi asystenta nie może przekroczyć 40 zł.

 

W ramach realizacji zadania nr 2 będą również pokrywane koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta, tj.:

koszt zakupu środków ochrony osobistej nie więcej niż 30 zł miesięcznie na asystenta;

koszt zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystentów nie więcej niż 30 zł miesięcznie na asystenta lub koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu nie więcej niż 60 zł miesięcznie na asystenta;

koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta nie więcej niż 112,50 zł jednorazowo na asystenta;

koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe/społeczne dla asystenta nie więcej niż 25 zł miesięcznie na asystenta.

 

 

Załączniki