Skip to main content

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2021”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod numerem 2021/BZP 00142827/01 z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Załączniki