Skip to main content

 

Jeśli masz problem z samokontrolą i radzeniem sobie z negatywnymi emocjami,

nie potrafisz komunikować się i rozwiązywać konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy.

Program korekcyjno – edukacyjny pomoże Ci rozwinąć umiejętności porozumiewania się bez  stosowania przemocy.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie zaprasza wszystkie osoby z terenu Gminy Miasta Krosna do wzięcia udziału w IV edycji Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym:

 • osób, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując
  je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 • osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”, osób kierowanych przez Policję, pomoc społeczną, organizacje pozarządowe, Kościół, organizacje kościelne i inne instytucje;
 • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 • osób, które zgłoszą się do uczestnictwa w/w programie w wyniku innych okoliczności;

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne  wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone w ramach programu mają  na celu:

 • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy, czyli udzielanie pomocy w zmianie zachowań,
 • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie oraz kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
 • nabycie umiejętności w zakresie komunikowania się i rozwiązywania konfliktów
  w rodzinie bez stosowania przemocy.

 

Udział w programie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w programie.

I spotkanie  – 11.09.2021r.