Skip to main content

Prezydent M. Krosna i Oddział Okręgowy TPD Krosno zapraszają
mieszkańców Krosna do udziału w zajęciach szkoleniowych dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych. Zajęcia odbywać się będą przez dwa dni a zrealizowane zostaną przez specjalistów w zakresie zdrowego żywienia i pielęgnacji osób niepełnosprawnych – przewlekle chorych oraz specjalistę w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Warsztaty edukacyjne są bezpłatne, dofinansowane przez Prezydenta M. Krosna. Zlecone zostały naszej Organizacji w trybie oferty realizacji zadania publicznego a przeprowadzone zostaną dla 30 osób, w II grupach, w dniach: 26/27 października br.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem TPD Krosno, ul. Wojska
Polskiego 41, tel. 13 43 262 95, tel. kom.: 600 385 593, 600 385 541,
email: tpdkrosno@op.pl

Program zajęć:

 1. Szkolenie z zakresu 1-szej pomocy przedmedycznej. Zasady
  i podstawowe czynności przydatne w najczęściej spotykanych sytuacjach
  zagrożenia zdrowia i życia.
 2. Szkolenie w zakresie zdrowego żywienia osób niepełnosprawnych –
  przewlekle chorych z podaniem m.in przepisów lekkostrawnej diety.
 3. Pielęgnowanie i czynności opiekuńcze osoby niepełnosprawnej –
  przewlekle chorej.

Zapraszamy!