Skip to main content

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie zwracają się do mieszkańców Miasta Krosna z prośbą o reagowanie w sytuacjach nagłych, gdy osoba zasłabnie na ulicy, długo przebywa na mrozie lub śpi w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Pamiętajmy o osobach bezdomnych oraz mieszkających samotnie. Nie bądźmy obojętni na los tych, którzy w chłodne dni poszukują schronienia w piwnicach, altanach, czy opuszczonych budynkach. Zwracajmy szczególną uwagę na ludzi starszych i chorych, którzy żyją w naszym sąsiedztwie i nie zawsze radzą sobie z ogrzewaniem budynków i mieszkań. Zapytajmy, czy czegoś nie potrzebują.

W takich sytuacjach możemy powiadomić najbliższy posterunek policji, pogotowie ratunkowe, bądź zadzwonić na bezpłatną całodobową infolinię 987 i przekazać informacje o potrzebie udzielenia natychmiastowej pomocy. Pracownicy i funkcjonariusze całodobowych służb skontaktują się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie, którzy ustalą plan pomocy dla osoby potrzebującej.

 

Każda osoba, która zasłabła na mrozie, wymaga pomocy.  REAGUJ!

Ważne numery telefonów:

999 – pogotowie ratunkowe (całodobowo)

997 – Policja (całodobowo)

987 – bezpłatna infolinia dotycząca osób bezdomnych (całodobowo)

13 43 204 59 – MOPR w Krośnie (pn.- pt.: 7:30 – 15:30),– 13 42 026 87 Dział Interwencji Kryzysowej

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OSÓB BEZDOMNYCH

W sytuacji nagłego kryzysu każda osoba bezdomna może liczyć na pomoc statutową Towarzystwa im. Św. Brata Alberta w Krośnie przy ulicy Wojska Polskiego 26, tel. 13 43 683 90.

Niezwłocznie jednak musi skontaktować się z właściwym dla niej Ośrodkiem Pomocy Społecznej (według ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały).

Dla osób bezdomnych, dla których Gmina Miasto Krosno jest gminą właściwą, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie udziela pomocy w formie schronienia w następujących placówkach:

Schronisku dla osób bezdomnych – mężczyźni

 

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Krośnie ul. Wojska Polskiego 26,

38-400 Krosno

Telefon: 13 43 683 90

Schronisku dla osób bezdomnych – kobiety Schronisko dla bezdomnych i samotnych kobiet w Dębicy ul. Św. Brata Alberta 2 

39-200 Dębica

Tel: 14 670 44 71

Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi –mężczyźni Schronisko z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn Al. Jana Pawła II 3a,

37-200 Przeworsk

tel.: 17 715 00 74, kom.:

+48 695 365 400

Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – kobiety, Schronisko z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet Al. Jana Pawła II 3a,

37-200 Przeworsk

tel.: 17 715 00 74, kom.:

+48 695 365 400

 

Przyjęcie do schroniska następuje po okazaniu decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie kierującej osobę bezdomną do schroniska. Decyzja określa okres przebywania osoby bezdomnej w schronisku oraz jej opłatę za pobyt. 

W sytuacjach szczególnych można zastosować procedurę postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym w województwie podkarpackim (poniżej link)

https://moprkrosno.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=942