Skip to main content

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w ogłoszeniach o naborze wniosków w ramach Programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 część VIII pn. „Termin rozpatrzenia wniosków” otrzymuje brzmienie:

„Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 30 grudnia 2021 r.”.

Poniżej link do zmiany ogłoszenia:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1314,ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-naborze-wnioskow-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-sprawie-wydluzenia-terminu-rozpatrzenia-wnioskow

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie na bieżąco będzie informował o wszelkich zmianach dotyczących Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 na swojej stronie

https://moprkrosno.pl/

oraz FB

https://www.facebook.com/MOPRKrosno/