Skip to main content

 

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

 

Informujemy o możliwości skorzystania z grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu Miasta Krosna. Grupa wsparcia ma na celu wymianę doświadczeń, informacji oraz otrzymanie pomocy w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych w grupie osób pełniących podobną rolę – osób pełniących funkcję rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinny dom dziecka. Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny, zgodny z wewnętrzną gotowością poszczególnych osób i rodzin. Spotkania grup wsparcia prowadzone będą przez psychologa zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie.

 Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu, w czwarty piątek miesiąca w godz. od 12:00 do godz. 14:00 w siedzibie tutejszego Ośrodka przy ul. Piastowska 58.

 Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach grupy wsparcia prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z kierownikiem Działu ds. Asysty Rodziny i Pieczy Zastępczej pod nr telefonu 13 43 204 59 wew. 111,113.