Skip to main content

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza przetarg na
Udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób
bezdomnych z terenu Gminy Miasto Krosno

Załączniki