Skip to main content

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W KROŚNIE

informuje, iż w związku ze wzrostem zagrożenia na zachorowania na COVID-19

 od  dnia 25.01.2022 r. obsługa interesantów Ośrodka, odbywać się będzie w terminach                        i godzinach ustalonych po wcześniejszym kontakcie telefonicznym:

  1. Dział Pomocy Środowiskowej – telefon 693 773 780
  2. Dział Świadczeń Rodzinnych – telefon 0 13 42 012 58 lub 0 13 43 204 59 wew. 130
  3. Dział Asysty i Pieczy Zastępczej – telefon 0 13 43 204 59 wew. 111
  4. Dodatki Mieszkaniowe – telefon 0 13 43 204 59 wew. 135
  5. Dział Interwencji Kryzysowej – telefon 0 13 42 026 87.

 

Uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa interesantów i pracowników MOPR w zakresie obsługi, wprowadza się następujące zasady:

  1. Obowiązek zakrywania ust i nosa.
  2. Oczekiwanie na przyjęcie możliwe jest wyłącznie na zewnątrz budynku przy zachowaniu dystansu od innych interesantów.
  3. Interesanci Działu Świadczeń Rodzinnych proszeni są o wchodzenie pojedynczo wejściem od strony wjazdu na parking.
  4. Pozostali klienci Ośrodka proszeni są o wchodzenie pojedynczo głównym wejściem (od strony szpitala).

Osoby z widocznymi objawami chorobowymi nie będą obsługiwane.

 Przypominamy również, że wnioski o świadczenia rodzinne można składać także w formie elektronicznej – za pomocą Empatii lub platformy e-PUAP.

Wnioski o DODATEK OSŁONOWY można składać poprzez platformę e-PUAP, pocztą lub do skrzynki przy wejściu do MOPR .

Wszystkie wnioski o świadczenia są wyłożone na stoliku przy wejściach do Ośrodka .