Skip to main content

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem programu jest ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia. Cel ten zostanie zrealizowany przez zapewnienie uczestnikom programu dostępu do usług świadczonych przez Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON)

W  załączeniu poniżej umieszczone są dokumenty związane z ogłoszeniem w związku prowadzeniem rekrutacji do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla osób niepełnosprawnych, które potrzebują wsparcia w postaci Asystenta osobistego.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta, znajdującego się w siedzibie MOPR przy ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno lub wysłać pocztą na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno do dnia 7 lutego 2022 roku do godz. 15:00.

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje:

  1. Kolejność zgłoszeń.
  2. Analiza wniosków w kontekście sytuacji osoby niepełnosprawnej, tj. skali niepełnosprawności oraz  konieczności zapewnienia  wsparcia asystenta i osiągnięcia celu Programu.

Wszelkie informacje dotyczące naboru udzielane są przez pracowników socjalnych Panią Katarzynę Koszelnik-Biały i Panią Halinę Matusz pod numerem telefonu 13 43 204 59 wew. 126 i 137

Załączniki