Skip to main content

DKF.110.2.2022                                                               Krosno, dnia 28 lutego 2022 r.

        Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. kadr w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie.

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Inspektora ds. kadr w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie została wybrana i będzie zatrudniona Pani Agata Kasprzyk, zam. Haczów.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Inspektora ds. kadr w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie, a jej osoba została pozytywnie oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, test ze znajomości przepisów niezbędnych do pracy na stanowisku oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Pani Agata Kasprzyk posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz wiedzę dające gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonych w ogłoszeniu o naborze.