Skip to main content

POSZUKIWANI ASYSTENCI DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” EDYCJA 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie  przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA GMINY MIASTA KROSNA:  1 021 305,60zł.

Szanowni Państwo,

dnia 07 marca 2022 r. na stronie miniportal.uzp.gov.pl opublikowaliśmy postepowanie na świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022,
w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/117572fa-9ebd-48c3-b9ab-9ef62da29b40

na stronie dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • podpisem zaufanym,
  • lub elektronicznym podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/117572fa-9ebd-48c3-b9ab-9ef62da29b40, służy złożeniu oferty wraz z załącznikami.

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie, prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Krośnie tel: 13 43 204 59

Osoby do kontaktu:

  1. Paulina Cebula (wew. 118)
  2. Halina Matusz (wew. 137)
  3. Katarzyna Koszelnik – Biały wew. 126)