Skip to main content

Krosno, dnia 14 marca 2022 r.

Informacja

 Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2022” ofertę złożyli:

  Część I

ZADANIE NR 1

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla czterech osób niepełnosprawnych.

 Pani Barbara Knaga zam. Krosno, cena brutto z oferty 40,00 zł.
Firma: Krakowska Platforma Doradczo- Szkoleniowa siedziba Kraków, cena brutto z oferty 39,00 zł
Firma: Home Express Sp. zo.o. siedziba Warszawa, cena brutto z oferty 36,88 zł

Część II 

ZADANIE NR 2

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej  dla dwóch osób niepełnosprawnych.

Pani Aneta Guzik zam. Krosno, cena brutto z oferty 40,00 zł
Firma: Krakowska Platforma Doradczo- Szkoleniowa siedziba Kraków, cena brutto z oferty 39,00 zł
Firma: Home Express Sp. zo.o. siedziba Warszawa, cena brutto z oferty 36,88 zł

Część III 

ZADANIE NR 3

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla trzech osób z niepełnosprawnością oraz trójki dzieci  niepełnosprawnych do 16 roku życia.

Pani Iwona Żmuda zam. Krosno, cena brutto z oferty 40,00 zł
Firma: Krakowska Platforma Doradczo- Szkoleniowa siedziba Kraków, cena brutto z oferty 39,00 zł
Firma: Home Express Sp. zo.o. siedziba Warszawa, cena brutto z oferty 36,88 zł

Część IV

ZADANIE NR 4

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla jednej osoby niepełnosprawnej.

Pani Dorota Leśniak zam. Jasienica Rosielna, cena brutto z oferty 39,00 zł
Firma: Krakowska Platforma Doradczo- Szkoleniowa siedziba Kraków, cena brutto z oferty 39,00 zł
Firma: Home Express Sp. zo.o. siedziba Warszawa, cena brutto z oferty 36,88 zł

Część V 

ZADANIE NR 5

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej  dla czterech osób niepełnosprawnych.

Pani Ewelina Goleń zam. Krosno, cena brutto z oferty 40,00 zł
Firma: Krakowska Platforma Doradczo- Szkoleniowa siedziba Kraków, cena brutto z oferty 39,00 zł
Firma: Home Express Sp. zo.o. siedziba Warszawa, cena brutto z oferty 36,88 zł

Część VI

ZADANIE NR 6

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla dwóch osób niepełnosprawnych.

 

Pani Anna Kandrać zam. Krosno, cena brutto z oferty 40,00 zł
Firma: Krakowska Platforma Doradczo- Szkoleniowa siedziba Kraków, cena brutto z oferty 39,00 zł
Firma: Home Express Sp. zo.o. siedziba Warszawa, cena brutto z oferty 36,88 zł

Część VII

ZADANIE NR 7

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla czterech osób niepełnosprawnych.  

 Pani Justyna Belczyk zam. Krosno, cena brutto z oferty 40,00 zł.
Firma: Krakowska Platforma Doradczo- Szkoleniowa siedziba Kraków, cena brutto z oferty 39,00 zł
Firma: Home Express Sp. zo.o. siedziba Warszawa, cena brutto z oferty 36,88 zł

Część VIII 

ZADANIE NR 8

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej  dla dwóch osób niepełnosprawnych.

Pani Ewa Riemer-Frydrych zam. Pustyny, cena brutto z oferty 40,00 zł.
Firma: Krakowska Platforma Doradczo- Szkoleniowa siedziba Kraków, cena brutto z oferty 39,00 zł
Firma: Home Express Sp. zo.o. siedziba Warszawa, cena brutto z oferty 36,88 zł

Część IX 

ZADANIE NR 9

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla czterech osób niepełnosprawnych.

Pani Renata Lipińska – Kościółko zam. Krosno, cena brutto z oferty 40,00 zł.
Firma: Krakowska Platforma Doradczo- Szkoleniowa siedziba Kraków, cena brutto z oferty 38,50 zł
Firma: Home Express Sp. zo.o. siedziba Warszawa, cena brutto z oferty 36,88 zł

Część X 

ZADANIE 10

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla dwóch osób niepełnosprawnych.

Pani Sylwia Kubal zam. Krosno, cena brutto z oferty 40,00 zł.
Firma: Krakowska Platforma Doradczo- Szkoleniowa siedziba Kraków, cena brutto z oferty 38,50 zł
Firma: Home Express Sp. zo.o. siedziba Warszawa, cena brutto z oferty 36,88 zł

Część XI

ZADANIE 11

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej  dla jednej osoby niepełnosprawnej oraz jednego dziecka niepełnosprawnego do 16. roku życia.

Pani Anna Armata zam. Ustrobna, cena brutto z oferty 40,00 zł.
Firma: Krakowska Platforma Doradczo- Szkoleniowa siedziba Kraków, cena brutto z oferty 38,50 zł
Firma: Home Express Sp. zo.o. siedziba Warszawa, cena brutto z oferty 36,88 zł

Część XII 

ZADANIE 12

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej  dla jednej osoby niepełnosprawnej.   

Pan Kamil Kubal zam. Głowienka, cena brutto z oferty 40,00 zł.
Firma: Krakowska Platforma Doradczo- Szkoleniowa siedziba Kraków, cena brutto z oferty 38,50 zł
Firma: Home Express Sp. zo.o. siedziba Warszawa, cena brutto z oferty 36,88 zł

Część XIII

ZADANIE 13

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla jednej osoby niepełnosprawnej.

Pani Ewa Czekańska zam. Krosno, cena brutto z oferty 39,00 zł.
Firma: Krakowska Platforma Doradczo- Szkoleniowa siedziba Kraków, cena brutto z oferty 38,50 zł
Firma: Home Express Sp. zo.o. siedziba Warszawa, cena brutto z oferty 36,88 zł

Część XIV

ZADANIE 14

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla dwóch osób niepełnosprawnych

Pani Paulina Marek zam. Krosno, cena brutto z oferty 38,00 zł.
Firma: Krakowska Platforma Doradczo- Szkoleniowa siedziba Kraków, cena brutto z oferty 38,50 zł
Firma: Home Express Sp. zo.o. siedziba Warszawa, cena brutto z oferty 36,88 zł

Część XV 

ZADANIE 15

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej  dla dwóch dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia.

Pani Renata Nowak zam. Krosno, cena brutto z oferty 40,00 zł.
Firma: Krakowska Platforma Doradczo- Szkoleniowa siedziba Kraków, cena brutto z oferty 38,50 zł
Firma: Home Express Sp. zo.o. siedziba Warszawa, cena brutto z oferty 36,88 zł

Część XVI 

ZADANIE 16

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej  dla jednej osoby niepełnosprawnej.

Pani Joanna Brożyna zam. Dobieszyn cena brutto z oferty 40,00 zł.
Firma: Krakowska Platforma Doradczo- Szkoleniowa siedziba Kraków, cena brutto z oferty 38,50 zł
Firma: Home Express Sp. zo.o. siedziba Warszawa, cena brutto z oferty 36,88 zł

Załączniki