Skip to main content

Informacja

o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 znak sprawy DPS. 261.2.3.2022

 Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2022 łącznie kwotę  1 021 305,60 zł, na którą składają się poniższe kwoty w odniesieniu do zadań od numeru 1 do numeru 16 oraz pokryć koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta opisane poniżej:

Część I

ZADANIE NR 1

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla czterech osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 2 do SWZ.

Wartość części: część 1 – 100 800,00 zł,

Część II

ZADANIE NR 2

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej  dla dwóch osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 2 do SWZ.

Wartość części: część 2 – 57 600,00 zł

 

Część III 

ZADANIE NR 3

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla trzech osób z niepełnosprawnością oraz trójki dzieci  niepełnosprawnych do 16 roku życia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 2  do SWZ.

Wartość części: część 3 – 115 200,00 zł

 

Część IV

ZADANIE NR 4

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla jednej osoby niepełnosprawnej.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 2  do SWZ.

Wartość części: część 4 – 28 800,00

Część V

ZADANIE NR 5

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej  dla czterech osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr  2 do SWZ.

Wartość części: część 5 – 115 200,00

Część VI

ZADANIE NR 6

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla dwóch osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 2  do SWZ.

Wartość części: część 6 – 57 600,00 zł

Część VII

ZADANIE NR 7

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla czterech osób niepełnosprawnych.   

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 2  do SWZ.

Wartość części: część 7 – 100 800,00

 

Część VIII 

ZADANIE NR 8

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej  dla dwóch osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 2 do SWZ.

Wartość części: część 8 – 57 600,00 zł

Część IX 

ZADANIE NR 9

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla czterech osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 2 do SWZ.

Wartość części: część 9 – 115 200,00 zł

Część X 

ZADANIE 10

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla dwóch osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 2 do SWZ.

Wartość części: część 10 – 57 600,00 zł

Część XI

ZADANIE 11

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej  dla jednej osoby niepełnosprawnej oraz jednego dziecka niepełnosprawnego do 16. roku życia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 2 do SWZ.

Wartość części: część 11 – 43 200,00 zł

Część XII 

ZADANIE 12

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej  dla jednej osoby niepełnosprawnej.   

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 2 do SWZ.

Wartość części: część 12 –28 800,00 zł

 

Część XIII

ZADANIE 13

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla jednej osoby niepełnosprawnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 2 do SWZ.

Wartość części: część 13 – 14 400,00 zł

Część XIV

ZADANIE 14

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla dwóch osób niepełnosprawnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 2 do SWZ.

Wartość części: część 14 – 28 800,00 zł

Część XV 

ZADANIE 15

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej  dla dwóch dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 2 do SWZ.

Wartość części: część 15 – 28 800,00 zł

Część XVI 

ZADANIE 16

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej  dla jednej osoby niepełnosprawnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 2 do SWZ.

Wartość części: część 16 – 28 800,00 zł

W ramach realizacji zadań od numeru 1 do numeru 16 będą pokrywane również koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta, tj:.

  • koszt zakupu środków ochrony osobistej nie więcej niż 25 zł miesięcznie na asystenta;
  • koszt zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystentów nie więcej niż 30 zł miesięcznie na asystenta lub koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu nie więcej niż 60 zł miesięcznie na asystenta;
  • koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta nie więcej niż 150 zł jednorazowo na asystenta.
  • koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe/społeczne dla asystenta nie więcej niż 25 zł miesięcznie na asystenta.

 

Załączniki