Skip to main content

Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki otwartego konkursu na powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2022 roku w przedmiocie realizacji zadania: ” Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym w formie pomocy sąsiedzkiej, w miejscu zamieszkania w 2022 roku”.

 

 

Załączniki