Skip to main content

Informacja

o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 znak sprawy DPS. 261.2.81.2022

 Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2022 łącznie kwotę  201 600,00 zł, na którą składają się poniższe kwoty w odniesieniu do zadań od numeru 1 do numeru 3 oraz pokryć koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta opisane poniżej:

Część I

ZADANIE NR 1

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla trzech osób niepełnosprawnych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 2 do SWZ.

Wartość części: część 1 – 86 400,00 zł,

Część II 

ZADANIE NR 2

            Świadczenie usług w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla dwóch osób niepełnosprawnych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 2 do SWZ.

 Wartość części: część 2 – 57 600,00 zł

Część III 

ZADANIE NR 3

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla dwóch osób niepełnosprawnych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 2  do SWZ.

 Wartość części: część 3 – 57 600,00 zł

W ramach realizacji zadań od numeru 1 do numeru 3 będą pokrywane również koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta, tj:.

  • koszt zakupu środków ochrony osobistej nie więcej niż 25 zł miesięcznie na asystenta;
  • koszt zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystentów nie więcej niż 30 zł miesięcznie na asystenta lub koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu nie więcej niż 60 zł miesięcznie na asystenta;
  • koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta nie więcej niż 150 zł jednorazowo na asystenta.
  • koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe/społeczne dla asystenta nie więcej niż 25 zł miesięcznie na asystenta.

 

Załączniki