Skip to main content

Krosno, dnia 12 kwietnia 2022 r.

Informacja

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2022” ofertę złożyli:

  Część I

ZADANIE NR 1 Świadczenie usług w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla  trzech osób niepełnosprawnych. 

 Pani Jolanta Dopart zam. Korczyna, cena brutto z oferty 40,00 zł.

Firma: EDU – IT AUGUSTYN, PIEPRZYCKI SP. J  siedziba Rzeszów, cena brutto z oferty 39,90 zł

  

Część II 

ZADANIE NR 2 Świadczenie usług w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej  dla dwóch osób niepełnosprawnych. 

 Firma: EDU – IT AUGUSTYN, PIEPRZYCKI SP. J  siedziba Rzeszów, cena brutto z oferty 39,90 zł

 Część III 

ZADANIE NR 3 Świadczenie usług w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla  dwóch osób niepełnosprawnych. 

 Firma: EDU – IT AUGUSTYN, PIEPRZYCKI SP. J  siedziba Rzeszów, cena brutto z oferty 39,90 zł

 

 

 

 

Załączniki