Skip to main content

Informacja

 

o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasta Krosna.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasta Krosna łącznie kwotę 129 600,00 zł, na którą składają się poniższe kwoty w odniesieniu do zadań od numeru 1.

 

 

 

ZADANIE NR 1

 

Świadczenie usług udzielenia schronienia dla bezdomnych mężczyzn przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych  z terenu Gminy Miasta Krosna.

 

Wartość części: 129 600,00 zł

Załączniki