Skip to main content

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 znak sprawy DPS. 261.97.2022

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2022 łącznie kwotę  67 200,00 zł, na którą składają się poniższe kwoty w odniesieniu do zadań od numeru 1 do numeru 2 oraz pokryć koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta opisane poniżej:

Część I

ZADANIE NR 1

Świadczenie usług w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022  przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla dwóch osób niepełnosprawnych oraz dwójki dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 2 do SWZ.

 Wartość części: część 1 – 58 800,00 zł,

Część II 

ZADANIE NR 2

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla jednej osoby niepełnosprawnej oraz jednego dziecka niepełnosprawnego do 16 roku życia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 2 do SWZ.

 Wartość części: część 2 – 8 400,00 zł,

W ramach realizacji zadań od numeru 1 do numeru 2 będą pokrywane również koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta, tj:.

  • koszt zakupu środków ochrony osobistej nie więcej niż 25 zł miesięcznie na asystenta;
  • koszt zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystentów nie więcej niż 30 zł miesięcznie na asystenta lub koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu nie więcej niż 60 zł miesięcznie na asystenta;
  • koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta nie więcej niż 150 zł jednorazowo na asystenta.
  • koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe/społeczne dla asystenta nie więcej niż 25 zł miesięcznie na asystenta

Załączniki