Skip to main content

Krosno, dnia 25 maja 2022 r.

Informacja

 Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2022” ofertę złożyli:

  Część I

ZADANIE NR 1

Świadczenie usług w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022  przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla dwóch osób niepełnosprawnych oraz dwójki dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia. 

 Pani Iwona Żmuda zam. Krosno, cena brutto z oferty 40,00 zł.

Firma: EDU – IT AUGUSTYN, PIEPRZYCKI SP. J  siedziba Rzeszów, cena brutto z oferty 38,90 zł

  Część II 

ZADANIE NR 2

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla jednej osoby niepełnosprawnej oraz jednego dziecka niepełnosprawnego do 16 roku życia.

 Firma: EDU – IT AUGUSTYN, PIEPRZYCKI SP. J  siedziba Rzeszów, cena brutto z oferty 38,90 zł

Załączniki