Skip to main content

Krosno dnia 02.06.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM  ZAPEWNIENIA USŁUG W ZAKRESIE  PRZYGOTOWYWANIA,  WYDAWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA KROSNA

 W postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego zapewnienia usług w zakresie  przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla mieszkańców Miasta Krosna na  okres od 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. zostały wybrane oferty:

Numer Oferty Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy Oferta na część zamówienia
1.        Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie-Zakład Aktywności Zawodowej Nr 2 Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie

ul. Kazimierza Pużaka 55 C

38-400 Krosno

 

 

Część I zamówienia

2.        Spółdzielnia Socjalna „Serniczek”

ul. Decowskiego 46

38-400 Krosno

 

Część II zamówienia

3.        Spółdzielnia Socjalna „ Piątka”

ul. Staszica 27/3

38-400 Krosno

 

Część III zamówienia

4.        Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Krośnieńskie

ul. Wojska Polskiego 26

38-400 Krosno

 

Część IV zamówienia

 

 

 

Załączniki