Skip to main content

DKF.110. 6.2022                                                               Krosno, dnia 15 czerwca 2022 r.

        Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie.
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie został wybrany i będzie zatrudniony Pan Jarosław Marek, zam. Krosno.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydat spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie, a jego osoba została pozytywnie oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, oraz rozmowę sprawdzającą.
Pan Jarosław Marek posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz wiedzę dające gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonych w ogłoszeniu o naborze.

 

Załączniki