Skip to main content

Informacja

o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 znak sprawy DPS. 261.2.104.2022

 

 

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2022 łącznie kwotę  98 400,00 zł, na którą składają się poniższe kwoty w odniesieniu do zadań od numeru 1 do numeru 4 oraz pokryć koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta opisane poniżej:

 

 

Część I

ZADANIE NR 1

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022  przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla trzech osób niepełnosprawnych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 2 do SWZ.

 

Wartość części: część 1 – 36 000,00 zł

 

Część II

ZADANIE NR 2

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla dwóch osób niepełnosprawnych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 2 do SWZ.

 

Wartość części: część 2 – 24 000,00 zł

 

Część III

            ZADANIE NR 3

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla dwóch osób z niepełnosprawnością.

 

Wartość części: część 3 – 24 000,00 zł

 

 

 

Cześć IV

ZADANIE NR 4

Świadczenie usług w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022  przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla jednej osoby niepełnosprawnej oraz jednego dziecka niepełnosprawnego do 16 roku życia. 

 

 

Wartość części: część 4 – 14 400,00 zł

 

 

W ramach realizacji zadań od numeru 1 do numeru 4 będą pokrywane również koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta, tj:.

  • koszt zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych dla asystenta nie więcej niż 30 zł brutto miesięcznie na asystenta.
  • koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystenta związanych ze świadczeniem usługi asystenta nie więcej niż 150 zł jednorazowo na asystenta.
  • koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe/społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu nie więcej niż 25 zł brutto miesięcznie na asystenta.

 

 

 

 

Załączniki