Skip to main content

Informacja

 Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022” ofertę złożyli:

 Część I

ZADANIE NR 1

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla trzech osób niepełnosprawnych. 

 Pani Karolina Gazda zam. Świerzowa Polska, cena brutto z oferty 40,00 zł.

Firma: EDU – IT AUGUSTYN, PIEPRZYCKI SP. J  siedziba Rzeszów, cena brutto z oferty 38,88 zł

Firma: VITAL-MED. Sp. z o.o. siedziba Przeworsk, cena brutto z oferty 36,90 zł

Firma: Home Express Sp. z o.o. siedziba Warszawa, cena brutto z oferty 37,98 zł

  Część II 

ZADANIE NR 2

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla dwóch osób niepełnosprawnych. 

 Pani Aneta Zubik zam. Ladzin, cena brutto z oferty 40,00 zł.

Firma: EDU – IT AUGUSTYN, PIEPRZYCKI SP. J  siedziba Rzeszów, cena brutto z oferty 38,88 zł

Firma: VITAL-MED. Sp. z o.o. siedziba Przeworsk, cena brutto z oferty 36,00 zł

Firma: Home Express Sp. z o.o. siedziba Warszawa, cena brutto z oferty 37,98 zł

 Część III 

ZADANIE NR 3

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla dwóch osób z niepełnosprawnością.

 Pani Paulina Dobrzańska zam. Krosno, cena brutto z oferty 40,00 zł.

Firma: EDU – IT AUGUSTYN, PIEPRZYCKI SP. J  siedziba Rzeszów, cena brutto z oferty 38,88 zł

Firma: VITAL-MED. Sp. z o.o. siedziba Przeworsk, cena brutto z oferty 35,50 zł

Firma: Home Express Sp. z o.o. siedziba Warszawa, cena brutto z oferty 37,98 zł

 Część IV

ZADANIE NR 4

Świadczenie usług w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022  przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla jednej osoby niepełnosprawnej oraz jednego dziecka niepełnosprawnego do 16 roku życia. 

 Pani Agnieszka Palińska zam. Krosno, cena brutto z oferty 40,00 zł.

Firma: EDU – IT AUGUSTYN, PIEPRZYCKI SP. J  siedziba Rzeszów, cena brutto z oferty 38,88 zł

Firma: VITAL-MED. Sp. z o.o. siedziba Przeworsk, cena brutto z oferty 36,50 zł

Firma: Home Express Sp. z o.o. siedziba Warszawa, cena brutto z oferty 37,98 zł

Załączniki