Skip to main content

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu tego dodatku zostanie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Jeżeli adres poczty elektronicznej nie został wskazany, informację o przyznaniu dodatku węglowego można odebrać osobiście w organie rozpatrującym wniosek.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku nie wstrzymuje jego wypłaty.