Skip to main content

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasta Krosna.

 

 

Informacja

 

o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasta Krosna.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasta Krosna łącznie kwotę 129 600,00 zł, na którą składają się poniższe kwoty w odniesieniu do zadań od numeru 1.

 

 

 

ZADANIE NR 1

 

Świadczenie usług udzielenia schronienia dla bezdomnych mężczyzn przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych  z terenu Gminy Miasta Krosna.

 

Wartość części: 129 600,00 zł

Grupa wsparcia dla kobiet – ofiar przemocy domowej mieszkających w Krośnie

Serdecznie zapraszamy na I spotkanie,

które odbędzie się 

w dniu 29.04.22r. (piątek) o godz. 12:00

w Dziale Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Krośnie ul. Legionów 8, pokój 22, I piętro

 

Grupa wsparcia pod opieką psychologa:

  • Pomaga wyjść z izolacji,
  • Poszerza wiedzę o procedurach prawnych i możliwościach pomocy, psychologicznej socjalnej i medycznej,
  • Wzmacnia szacunek do samej siebie,
  • Ułatwia uczestniczkom dzielić się swoimi doświadczeniami,
  • Pozwala wspierać się w sytuacjach kryzysowych.

Udział w grupie jest bezpłatny!!!

 

 

Informacja i zgłoszenia pod numerem tel. 13 420 26 87

Pytania kierować – dik@moprkrosno.pl

Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki otwartego konkursu na powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2022 roku w przedmiocie realizacji zadania: ” Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym w formie pomocy sąsiedzkiej, w miejscu zamieszkania w 2022 roku”.