1. Pierwszą część zamówienia w przedmiocie przygotowania i dostawy posiłków gotowych do spożycia w formie jednego ciepłego posiłku
  2. Drugą część zamówienia w przedmiocie przygotowania i wydawania posiłków osobom tego pozbawionym dla mieszkańców Miasta Krosna w lokalizacji Dzielnica Polanka,
  3. Trzecią część zamówienia w przedmiocie przygotowania i wydawania posiłków osobom tego pozbawionym dla mieszkańców Miasta Krosna w lokalizacji Osiedle Tysiąclecia, Osiedle Południe, Dzielnica Śródmieście,
  4. Czwartą cześć zamówienia w przedmiocie przygotowania i wydawania posiłków osobom tego pozbawionym dla mieszkańców Miasta  Krosna w lokalizacji Osiedle Markiewicza,

Z A P R O S Z E N I E

Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do skorzystania z usług w „Lokalnym Centrum Wsparcia Środowiskowego Zaburzeń Psychicznych w  Krośnie”. Pomoc odbywa się z projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Czytaj więcej…

Font Resize
Contrast