Fundacja ADRA Polska uruchomiła program bezpłatnej pomocy psychologiczno – prawnej dla osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego. Mieszkańcy mogą uzyskać wsparcie w ramach dedykowanej dla nich grupy, dostępnej na platformie GrupaWsparcia.pl. Zadanie współfinansowane jest ze środków PFRON.
Aby móc skorzystać z bezpłatnego wsparcia, wystarczy zarejestrować się na stronie Fundacji ADRA Polska pod poniższym linkiem:
https://www.adra.pl/wsparcie-dla-woj-podkarpackiego/

Czytaj więcej…

Fundacja na rzecz osób z Zespołem Downa w Rzeszowie – Szansa 21 prowadzi zapisy  do projektu, który skierowany jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności z województwa podkarpackiego. Projekt zakłada udział w zorganizowanych zajęciach sportowo rekreacyjnych, które odbywać się będą w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 13.00.
Miejsce: Akademia Sportu Chikara Rzeszów, ul. Hanasiewicza 10
Czas trwania projektu od 23.07.2021r. do 31.10.2021r.

Zapisy pod numerem 739 202 121.

Czytaj więcej…

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 
Celem programu jest ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia. Cel ten zostanie zrealizowany przez zapewnienie uczestnikom programu dostępu do usług świadczonych przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON)
 

W  załączeniu poniżej umieszczone są dokumenty związane z ogłoszeniem w związku prowadzeniem rekrutacji do Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla dzieci niepełnosprawnych, które potrzebują wsparcia w postaci Asystenta osobistego.

 

Font Resize
Contrast