Skip to main content

Krosno, dnia 07.01.2022 r.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w ogrzewalni dla osób bezdomnych (mężczyzn) z terenu Gminy Miasta Krosna.

 

W ramach zapytania ofertowego Zamawiający zaprasza do przesłania oferty w poniższym zakresie.

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58, 38 – 400 Krosno

e-mail: pcebula@moprkrosno.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 85312000-9 – Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w ogrzewalni dla osób bezdomnych (mężczyzn) z terenu Gminy Miasta Krosna.

Czytaj więcej…

Krosno, dnia 07.01.2022 r.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w ogrzewalni dla osób bezdomnych (kobiet) z terenu Gminy Miasta Krosna.

 

W ramach zapytania ofertowego Zamawiający zaprasza do przesłania oferty w poniższym zakresie.

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58, 38 – 400 Krosno

e-mail: pcebula@moprkrosno.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 85312000-9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w ogrzewalni dla osób bezdomnych (kobiet) z terenu Gminy Miasta Krosna:

Czytaj więcej…

Krosno, dnia 07.01.2022 r.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych (mężczyzn) z terenu Gminy Miasta Krosna.

 

W ramach zapytania ofertowego Zamawiający zaprasza do przesłania oferty w poniższym zakresie.

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58, 38 – 400 Krosno

e-mail: pcebula@moprkrosno.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaudzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych (mężczyzn) z terenu Gminy Miasta Krosna:

Czytaj więcej…

Krosno, dnia 07.01.2022 r.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych (kobiet) z terenu Gminy Miasta Krosna

 

W ramach zapytania ofertowego Zamawiający zaprasza do przesłania oferty w poniższym zakresie.

Czytaj więcej…