Skip to main content

Informacja

 Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022” ofertę złożyli: Czytaj więcej…

MOPR. 261.8.2022.                                                            Krosno, dnia 17 czerwca 2022 roku                                                                                                 

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie

  1. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno

 Rozeznanie cenowe

w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na usługę wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski” w Krośnie przy ulicy Grodzkiej 20

W oparciu o zakładowy Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto (załącznik do Zarządzenia Dyrektora MOPR Krosno Nr MOPR.021.13.2021 z dnia 23.04.2021 r. Zamawiający zwraca się z zapytaniem o cenę na realizację poniższego zamówienia: Czytaj więcej…

MOPR. 261.7.2022.                                Krosno, dnia 17 czerwca 2022 roku                                                                                                    

 

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie

  1. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno

 Rozeznanie cenowe

w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na usługę wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski” w Krośnie –

filia w siedzibie Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance przy ulicy Decowskiego 46

  Czytaj więcej…

DKF.110. 6.2022                                                               Krosno, dnia 15 czerwca 2022 r.

        Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie.
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie został wybrany i będzie zatrudniony Pan Jarosław Marek, zam. Krosno.
Czytaj więcej…