Szanowni Państwo, jeżeli opiekujecie się osobą niezdolną do samodzielnego funkcjonowania i potrzebujecie wsparcia oraz zasłużonego czasu dla siebie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie prosi o wypełnienie poniższej ankiety. Zebrane z ankiet dane umożliwią nam diagnozę sytuacji oraz potrzeb osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi i pozwolą na podejmowanie adekwatnych do potrzeb działań.

Link do ankiety

Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą korzystać z bezpłatnych porad naszych prawników oraz psychologów. Natomiast świadkowie przestępstw mogą korzystać z bezpłatnych parad psychologa.

Istnieje również możliwość dofinansowania pobytu dziecka w żłobkach publicznych. Dofinansowanie, o którym mowa wynosi 300 zł na jedno dziecko. W razie potrzeby istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty.

Środki, które oferujemy pochodzą z Ministerstwa Sprawiedliwości i obejmują tylko osoby pokrzywdzone wszelkiego rodzaju przestępstwem (np. przemoc psychiczna lub fizyczna w rodzinie, niealimentacja, groźba karalna).

 

tel. 017/ 86 20 122,   796 600 429

Font Resize
Contrast