Skip to main content

Grupa wsparcia dla kobiet – ofiar przemocy domowej mieszkających w Krośnie

Serdecznie zapraszamy na I spotkanie,

które odbędzie się 

w dniu 29.04.22r. (piątek) o godz. 12:00

w Dziale Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Krośnie ul. Legionów 8, pokój 22, I piętro

 

Grupa wsparcia pod opieką psychologa:

 • Pomaga wyjść z izolacji,
 • Poszerza wiedzę o procedurach prawnych i możliwościach pomocy, psychologicznej socjalnej i medycznej,
 • Wzmacnia szacunek do samej siebie,
 • Ułatwia uczestniczkom dzielić się swoimi doświadczeniami,
 • Pozwala wspierać się w sytuacjach kryzysowych.

Udział w grupie jest bezpłatny!!!

 

 

Informacja i zgłoszenia pod numerem tel. 13 420 26 87

Pytania kierować – dik@moprkrosno.pl

 

Jeśli masz problem z samokontrolą i radzeniem sobie z negatywnymi emocjami,

nie potrafisz komunikować się i rozwiązywać konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy.

Program korekcyjno – edukacyjny pomoże Ci rozwinąć umiejętności porozumiewania się bez  stosowania przemocy.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie zaprasza wszystkie osoby z terenu Gminy Miasta Krosna do wzięcia udziału w IV edycji Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym:

 • osób, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując
  je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 • osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”, osób kierowanych przez Policję, pomoc społeczną, organizacje pozarządowe, Kościół, organizacje kościelne i inne instytucje;
 • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 • osób, które zgłoszą się do uczestnictwa w/w programie w wyniku innych okoliczności;

Czytaj więcej…