Skip to main content

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie.

DKF.110.6.2022 Krosno, dnia 22 września 2022 r.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie.

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie została wybrana i będzie zatrudniona Pani Barbara Józefczyk, zam. Szczepańcowa.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie, a jej osoba została pozytywnie oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, test ze znajomości przepisów niezbędnych do pracy na stanowisku oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Pani Barbara Józefczyk posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz wiedzę dające gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonych w ogłoszeniu o naborze.

MOPR. 261.8.2022.                                                            Krosno, dnia 17 czerwca 2022 roku                                                                                                 

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie

  1. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno

 Rozeznanie cenowe

w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na usługę wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski” w Krośnie przy ulicy Grodzkiej 20

W oparciu o zakładowy Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto (załącznik do Zarządzenia Dyrektora MOPR Krosno Nr MOPR.021.13.2021 z dnia 23.04.2021 r. Zamawiający zwraca się z zapytaniem o cenę na realizację poniższego zamówienia: Czytaj więcej…

MOPR. 261.7.2022.                                Krosno, dnia 17 czerwca 2022 roku                                                                                                    

 

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie

  1. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno

 Rozeznanie cenowe

w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na usługę wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski” w Krośnie –

filia w siedzibie Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance przy ulicy Decowskiego 46

  Czytaj więcej…

DKF.110. 6.2022                                                               Krosno, dnia 15 czerwca 2022 r.

        Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie.
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie został wybrany i będzie zatrudniony Pan Jarosław Marek, zam. Krosno.
Czytaj więcej…