Skip to main content

Jeżeli jesteś osobą, która:

  • lubi pomagać,
  • chce bezinteresownie pomóc dzieciom i ich rodzicom

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ, która we współpracy z asystentem rodziny będą niosły pomoc dla rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych:

  • w opiece nad dziećmi,
  • w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Podziel się swoim doświadczeniem życiowym i pomóż innym!

Dobro wraca!

Szczegółowe informacje:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, Dział ds. Asysty Rodziny i Pieczy Zastępczej,

Ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno, tel. 134320459, wew. 111/113

www.moprkrosno.pl

Czytaj więcej…

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W KROŚNIE

POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

 

 

Jeśli są wśród Was, Waszych kręgach i grupach przyjaciół osoby zainteresowane pomocą dzieciom, pragnące zostać kwalifikowaną rodziną zastępczą gorąco prosimy o przekazanie tych informacji oraz o kontakt z nami pod adresem:

 

 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W KROŚNIE
ul. PIASTOWSKA 58, 38-400 Krosno

Font Resize
Contrast