Skip to main content

III EDYCJA KONKURSU PROFILAKTYCZNO – PLASTYCZNEGO
realizowanego przez Placówkę Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie oraz działającą przy nim Placówkę Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski” pod patronatem Dyrektora MOPR Krosno – Pani Iwony Wójcik-Druciak przy współpracy z Fundacją dla Sztuki oraz z Klubem Pływackim „Swim2win”.

Konkurs ma na celu promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz ograniczenie używania telefonów komórkowych, tabletów, komputerów, gier komputerowych, oglądania telewizji itp.

Realizowany jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Prace należy składać w Placówce Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski” znajdującej się przy ulicy Grodzkiej 20 w Krośnie do dnia 15.10.2021r.

Więcej szczegółów w Regulaminie Konkursu wraz z kartą zgłoszenia i wymaganymi zgodami znajduje się w załączeniu.

Edycja Konkursu Plastycznego

Od dnia 18 marca 2021 r. do dnia 14 kwietnia 2021 r. w Placówce Wsparcia Dziennego  “Ogródek Jordanowski” przy ul. Grodzkiej 20 w Krośnie organizowany jest konkurs plastyczny pt. „Artystyczny Recykling” promujący wtórne wykorzystywanie odpadów jako tworzywa artystycznego w celu działania w kierunku zmniejszania odpadów oraz dbałości o czystość Ziemi

Więcej szczegółów w Regulaminie Konkursu wraz z kartą zgłoszenia i wymaganymi zgodami znajduje się w załączeniu.

W dniu 13 sierpnia 2020 roku w siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski” w Krośnie miało miejsce rozstrzygnięcie II edycji konkursu plastycznego na plakat profilaktyczny pt. „Internet to nie wszystko. Pasje i uczucia chronią nas od zepsucia”. Celami konkursu było prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom od telefonów komórkowych, tabletów, komputerów, gier komputerowych, oglądania telewizji, podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat konsekwencji wynikających z nadmiernego spędzania czasu przy urządzeniach elektronicznych i niebezpieczeństw wiążących się z korzystaniem z Internetu oraz promowanie i rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego.

Młodzi artyści w terminie od dnia 3 sierpnia 2020r. do dnia 12 sierpnia 2020r. mogli składać własnoręcznie przygotowane prace. Na konkurs wpłynęło 18 prac wykonanych różnymi technikami przez dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Konkurs adresowany był zarówno do uczestników zajęć prowadzonych przez Placówki Wsparcia Dziennego działające na terenie miasta, jak i do wszystkich zainteresowanych udziałem. Uczestnikami konkursu były dzieci uczęszczające na zajęcia do trzech Placówek Wsparcia Dziennego tj. PWD „Ogródek Jordanowski”, PWD „Suchodół” oraz PWD „Puchatek”.

Jury w składzie:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie p. Iwona Wójcik-Druciak oraz pracownicy działu ds. Asysty Rodziny i Pieczy zastępczej: p. Wiesława Szczurek, p. Iwona Urban i p. Joanna Grodzka wyłoniło zwycięzców, którym przyznało następujące miejsca w dwóch kategoriach wiekowych.

W kategorii klas I – III nagrody zdobyli:

I miejsce – Milena Dubis

II miejsce – Pola Guzik

III miejsce – Anna Szubra

Natomiast w kategorii klas IV –VI:

I miejsce – Wiktor Baran

II miejsce – Michał Biernacki

III miejsce – Maja Górny

Zostało przyznane również wyróżnienie dla najmłodszego uczestnika konkursu, które otrzymała Kornelia Boczar oraz dwa wyróżnienia za kreatywną technikę i wyjątkową staranność wykonania pracy dla  Oliwiera Futymy i Roksany Dubis. Nagrodami w konkursie plastycznym były karty podarunkowe do jednej z sieci księgarni.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali serdeczne gratulacje, które w imieniu swoim i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie p. Iwony Wójcik – Druciak przekazała koordynator konkursu, wychowawca p. Joanna Baran.

II edycja konkursu plastycznego na plakat profilaktyczny pt. „Internet to nie wszystko. Pasje i uczucia chronią nas od zepsucia” spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci. Wszystkie prace konkursowe były wykonane bardzo starannie i nie odbiegały od tematu. Mamy nadzieję, że kolejne edycje konkursu przyniosą nie mniejsze zainteresowanie i zaangażowanie dzieci w wykonanie prac.

Od dnia 3 sierpnia 2020r. do dnia 13 sierpnia 2020r. w placówce wsparcia dziennego w Krośnie przy ul. Grodzkiej – “Ogródek Jordanowski” organizowany jest konkurs na plakat profilaktyczny pt. „Internet to nie wszystko. Pasje i uczucia chronią nas od zepsucia” promujący aktywne spędzanie czasu wolnego oraz ograniczenie używania telefonów komórkowych, tabletów, komputerów, gier komputerowych, oglądania telewizji itp.

Więcej szczegółów znajduje się w Regulaminie Konkursu, który znajduje się w załączeniu