Skip to main content

III EDYCJA KONKURSU PROFILAKTYCZNO – PLASTYCZNEGO
realizowanego przez Placówkę Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie oraz działającą przy nim Placówkę Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski” pod patronatem Dyrektora MOPR Krosno – Pani Iwony Wójcik-Druciak przy współpracy z Fundacją dla Sztuki oraz z Klubem Pływackim „Swim2win”.

Konkurs ma na celu promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz ograniczenie używania telefonów komórkowych, tabletów, komputerów, gier komputerowych, oglądania telewizji itp.

Realizowany jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Prace należy składać w Placówce Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski” znajdującej się przy ulicy Grodzkiej 20 w Krośnie do dnia 15.10.2021r.

Więcej szczegółów w Regulaminie Konkursu wraz z kartą zgłoszenia i wymaganymi zgodami znajduje się w załączeniu.

Edycja Konkursu Plastycznego

Od dnia 18 marca 2021 r. do dnia 14 kwietnia 2021 r. w Placówce Wsparcia Dziennego  “Ogródek Jordanowski” przy ul. Grodzkiej 20 w Krośnie organizowany jest konkurs plastyczny pt. „Artystyczny Recykling” promujący wtórne wykorzystywanie odpadów jako tworzywa artystycznego w celu działania w kierunku zmniejszania odpadów oraz dbałości o czystość Ziemi

Więcej szczegółów w Regulaminie Konkursu wraz z kartą zgłoszenia i wymaganymi zgodami znajduje się w załączeniu.

W dniu 13 sierpnia 2020 roku w siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski” w Krośnie miało miejsce rozstrzygnięcie II edycji konkursu plastycznego na plakat profilaktyczny pt. „Internet to nie wszystko. Pasje i uczucia chronią nas od zepsucia”. Celami konkursu było prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom od telefonów komórkowych, tabletów, komputerów, gier komputerowych, oglądania telewizji, podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat konsekwencji wynikających z nadmiernego spędzania czasu przy urządzeniach elektronicznych i niebezpieczeństw wiążących się z korzystaniem z Internetu oraz promowanie i rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego.

Młodzi artyści w terminie od dnia 3 sierpnia 2020r. do dnia 12 sierpnia 2020r. mogli składać własnoręcznie przygotowane prace. Na konkurs wpłynęło 18 prac wykonanych różnymi technikami przez dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Konkurs adresowany był zarówno do uczestników zajęć prowadzonych przez Placówki Wsparcia Dziennego działające na terenie miasta, jak i do wszystkich zainteresowanych udziałem. Uczestnikami konkursu były dzieci uczęszczające na zajęcia do trzech Placówek Wsparcia Dziennego tj. PWD „Ogródek Jordanowski”, PWD „Suchodół” oraz PWD „Puchatek”.

Jury w składzie:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie p. Iwona Wójcik-Druciak oraz pracownicy działu ds. Asysty Rodziny i Pieczy zastępczej: p. Wiesława Szczurek, p. Iwona Urban i p. Joanna Grodzka wyłoniło zwycięzców, którym przyznało następujące miejsca w dwóch kategoriach wiekowych.

W kategorii klas I – III nagrody zdobyli:

I miejsce – Milena Dubis

II miejsce – Pola Guzik

III miejsce – Anna Szubra

Natomiast w kategorii klas IV –VI:

I miejsce – Wiktor Baran

II miejsce – Michał Biernacki

III miejsce – Maja Górny

Zostało przyznane również wyróżnienie dla najmłodszego uczestnika konkursu, które otrzymała Kornelia Boczar oraz dwa wyróżnienia za kreatywną technikę i wyjątkową staranność wykonania pracy dla  Oliwiera Futymy i Roksany Dubis. Nagrodami w konkursie plastycznym były karty podarunkowe do jednej z sieci księgarni.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali serdeczne gratulacje, które w imieniu swoim i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie p. Iwony Wójcik – Druciak przekazała koordynator konkursu, wychowawca p. Joanna Baran.

II edycja konkursu plastycznego na plakat profilaktyczny pt. „Internet to nie wszystko. Pasje i uczucia chronią nas od zepsucia” spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci. Wszystkie prace konkursowe były wykonane bardzo starannie i nie odbiegały od tematu. Mamy nadzieję, że kolejne edycje konkursu przyniosą nie mniejsze zainteresowanie i zaangażowanie dzieci w wykonanie prac.

Od dnia 3 sierpnia 2020r. do dnia 13 sierpnia 2020r. w placówce wsparcia dziennego w Krośnie przy ul. Grodzkiej – “Ogródek Jordanowski” organizowany jest konkurs na plakat profilaktyczny pt. „Internet to nie wszystko. Pasje i uczucia chronią nas od zepsucia” promujący aktywne spędzanie czasu wolnego oraz ograniczenie używania telefonów komórkowych, tabletów, komputerów, gier komputerowych, oglądania telewizji itp.

Więcej szczegółów znajduje się w Regulaminie Konkursu, który znajduje się w załączeniu

W dniu 22 sierpnia 2019 roku w siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski” w Krośnie wystawione zostało przedstawienie pt. „Internet to nie wszystko. Pasje i uczucia chronią nas od zepsucia.” W przedstawieniu wzięły udział dzieci uczestniczące w zajęciach prowadzonych przez Placówkę w okresie wakacyjnym. Wychowanków do występu przygotowywała p. Joanna Baran, wychowawca z naszej Placówki.

Występ miał na celu zwrócenie uwagi zarówno małych aktorów, jak i wszystkich zebranych widzów na nadmierne spędzanie wolnego czasu przez dzieci przy komputerach, telefonach, tabletach itp., na grach czy oglądaniu telewizji. Swoją obecnością zaszczycili nas Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna p. Adrianna Frydrych, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu Zdroju p. Dariusz Bator oraz rodzice naszych podopiecznych. Premiera przedstawienia połączona była z ogłoszeniem wyników konkursu plastycznego pod tym samym tytułem, tj. „Internet to nie wszystko. Pasje i uczucia chronią nas od zepsucia.” Na konkurs wpłynęło 14 prac wykonanych różnymi technikami przez dzieci w wieku od 7 do 13 lat.

Jury w składzie:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie p. Iwona Wójcik-Druciak, Specjalista Pracy Socjalnej p. Wiesława Szczurek oraz Asystent Rodziny p. Anna Gościńska wyłoniło zwycięzców, którym przyznało następujące miejsca:

I miejsce – Jessica Inglot

II miejsce – Wiktor Baran

III miejsce – Jolanta Śmietana

Dwie osoby otrzymały wyróżnienie: dla najmłodszego uczestnika konkursu – Aleksander Baran, natomiast za kreatywną technikę wykonania pracy – Pola Okoniewska. Nagrodami
w konkursie plastycznym były karty podarunkowe do jednej z sieci księgarni.

Premiera przedstawienia spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci, rodziców oraz zaproszonych gości zasiadających na widowni. Dzieci jeszcze długi czas po przedstawieniu dyskutowały o treściach w nim zawartych, a rodzice wyrazili wdzięczność za podjęcie tematyki związanej z uzależnieniami od komputerów, telefonów i Internetu.