Skip to main content

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w ogłoszeniach o naborze wniosków w ramach Programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 część VIII pn. „Termin rozpatrzenia wniosków” otrzymuje brzmienie:

„Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 30 grudnia 2021 r.”.

Poniżej link do zmiany ogłoszenia:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1314,ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-naborze-wnioskow-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-sprawie-wydluzenia-terminu-rozpatrzenia-wnioskow

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie na bieżąco będzie informował o wszelkich zmianach dotyczących Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 na swojej stronie

https://moprkrosno.pl/

oraz FB

https://www.facebook.com/MOPRKrosno/

 

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

W związku z ogłoszeniem kolejnej edycji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja – 2022 przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Gmina Miasto Krosno złożyła wniosek o przyznanie z Funduszu Solidarnościowego środków na jego realizację.

Szczegółowe informacje udziela Miejski Ośrodki Pomocy Rodzinie w Krośnie, Piastowska 58 pod numerem telefonu 13 43 204 59.

Treść Programu w poniższym linku:

 http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

 

 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2021”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod numerem 2021/BZP 00142827/01 z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Informacja

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2021” ofertę złożyli:

  Czytaj więcej…

Font Resize
Contrast