Skip to main content

Krosno dnia 02.06.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM  ZAPEWNIENIA USŁUG W ZAKRESIE  PRZYGOTOWYWANIA,  WYDAWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA KROSNA

 W postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego zapewnienia usług w zakresie  przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla mieszkańców Miasta Krosna na  okres od 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. zostały wybrane oferty: Czytaj więcej…

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie zaprasza do składania ofert na zapewnienia usług w zakresie przygotowania, wydawania i dostarczania posiłków dla mieszkańców Miasta Krosna.

Zapytanie ofertowe oraz dokumentacja w/w zapytaniu znajduje się w załączeniu poniżej. Czytaj więcej…

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasta Krosna.

 

 

Informacja

 

o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasta Krosna.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasta Krosna łącznie kwotę 129 600,00 zł, na którą składają się poniższe kwoty w odniesieniu do zadań od numeru 1.

 

 

 

ZADANIE NR 1

 

Świadczenie usług udzielenia schronienia dla bezdomnych mężczyzn przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych  z terenu Gminy Miasta Krosna.

 

Wartość części: 129 600,00 zł