Skip to main content

W załązeniu poniżej umieszczone są dokumenty związane z ogłoszeniem przetargu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi społeczne w związku z realizacją Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla osób niepełnosprawnych, które potrzebują wsparcia w postaci Asystenta osobistego.

Konkurs otwarty „Zapewnienie usług asystenta osobistego dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Miasto Krosno w 2020 roku”. Czytaj więcej…