Skip to main content

Pomoc Społeczna


Świadczenia Rodzinne

Dodatek Osłonowy

Dokumenty różne

Świadczenia Wychowawcze


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (Becikowe)


Zasiłek pielęgnacyjny


Specjalny zasiłek dla opiekuna


Świadczenie Pielęgnacyjne


Dobry Start 300+


Zasiłek Rodzinny


Świadczenie Rodzicielskie


Fundusz Alimentacyjny


Dodatki MieszkaniowePowiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności

Karta Parkingowa


Wniosek o ustalenie niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia


Wniosek o ustalenie niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życiaWniosek o wydanie legitymacji