Akcja – Szyjemy maseczki

BARDZO WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KTÓRYM WAŻNOŚĆ ORZECZENIA 0 NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI UPŁYNĘŁA W OKRESIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19

Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, przeczeń; e,,u ..niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:            •

1) upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia

w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od . dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2)’upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy.

Najważniejsze informacje o rządowym programie „Rodzina 500+”

Rządowy program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na każdą pociechę.

Świadczenie 500 zł to długofalowa inwestycja

Rządowy program „Rodzina 500+” to inwestycja w polskie rodziny. Ze wsparcia mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dzieci do 18. r.ż., a także dyrektorzy domów pomocy społecznej w niektórych przypadkach. Czytaj więcej…

Od dnia 18 marca 2021 r. do dnia 14 kwietnia 2021 r. w Placówce Wsparcia Dziennego  “Ogródek Jordanowski” przy ul. Grodzkiej 20 w Krośnie organizowany jest konkurs plastyczny pt. „Artystyczny Recykling” promujący wtórne wykorzystywanie odpadów jako tworzywa artystycznego w celu działania w kierunku zmniejszania odpadów oraz dbałości o czystość Ziemi

Więcej szczegółów w Regulaminie Konkursu wraz z kartą zgłoszenia i wymaganymi zgodami znajduje się w załączeniu.

 

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

W dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest organizowany w odstępach 10-letnich. Jest on najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów w Europie i na świecie.

NSP 2021 jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich Polaków mieszkających w Polsce, bądź czasowo przebywających za granicą oraz cudzoziemców, którzy mieszkają w naszym kraju na stałe lub czasowo.

Czytaj więcej…

Font Resize
Contrast