Akcja – Szyjemy maseczki

Informujemy iż w związku z tym, że w 2021 roku święto 1 maja wypada w sobotę, będącą dla pracowników MOPR Krosno dniem wolnym od pracy, Dyrektor zarządzeniem nr MOPR.021.014.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. wyznaczył dzień 4 czerwca 2021 (piątek) dniem wolnym. W tym dniu MOPR Krosno będzie nieczynny.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, iż realizacja rządowego programu Wspieraj Seniora została wydłużona do 31.12.2021r., nie dłużej jednak niż do dnia odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

Czytaj więcej…

Fundacja STELLA VIRIUM jest realizatorem projektu Career Turn – bezpłatnego wsparcia skierowanego do osób wchodzących na rynek pracy lub mających trudności z podjęciem zatrudnienia.

Projekt obejmuje:

  • dwutygodniowe warsztaty pozwalające beneficjentom zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne;
  • indywidualne wsparcie coachów i mentorów;
  • doskonalenie znajomości praktycznej języka angielskiego;
  • przygotowanie i wsparcie w procesach rekrutacyjnych;
  • certyfikat potwierdzający osiągnięte kwalifikacje.

Czytaj więcej…

Informacja o przystąpieniu do realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2021 roku

 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie
Piastowska 58, 38 – 400 Krosno
tel./fax (13) 43 204 59, adres e-mail: poczta@moprkrosno.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie zwanego dalej ,,Programem”.

2) Na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie planuje się przeznaczyć w 2021 roku kwotę w wysokości 6.000 zł Czytaj więcej…

Font Resize
Contrast