Skip to main content

Informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2022r. (Wielki Piątek)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie będzie czynny

od godziny 7:30 do godziny 13:30.

Krosno, dnia 12 kwietnia 2022 r.

Informacja

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2022” ofertę złożyli:

  Część I

ZADANIE NR 1 Świadczenie usług w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla  trzech osób niepełnosprawnych.  Czytaj więcej…

Informacja

o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 znak sprawy DPS. 261.2.81.2022

 Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2022 łącznie kwotę  201 600,00 zł, na którą składają się poniższe kwoty w odniesieniu do zadań od numeru 1 do numeru 3 oraz pokryć koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta opisane poniżej: Czytaj więcej…

Grupa wsparcia dla kobiet – ofiar przemocy domowej mieszkających w Krośnie

Serdecznie zapraszamy na I spotkanie,

które odbędzie się 

w dniu 29.04.22r. (piątek) o godz. 12:00

w Dziale Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Krośnie ul. Legionów 8, pokój 22, I piętro

 

Grupa wsparcia pod opieką psychologa:

  • Pomaga wyjść z izolacji,
  • Poszerza wiedzę o procedurach prawnych i możliwościach pomocy, psychologicznej socjalnej i medycznej,
  • Wzmacnia szacunek do samej siebie,
  • Ułatwia uczestniczkom dzielić się swoimi doświadczeniami,
  • Pozwala wspierać się w sytuacjach kryzysowych.

Udział w grupie jest bezpłatny!!!

 

 

Informacja i zgłoszenia pod numerem tel. 13 420 26 87

Pytania kierować – dik@moprkrosno.pl