Akcja – Szyjemy maseczki

INFORMACJA

Druki wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start na okres świadczeniowy 2020/2021 można odbierać w Dziale Świadczeń Rodzinnych po 15.07.2020r.

Przypominamy, że o świadczenia wymienione wyżej można wnioskować w formie papierowej od 01.08.2020r.

W formie elektronicznej wnioski można składać od dnia 01.07.2020r.

 

Szkolenie rezerwy szansą dla tych, którzy stracili pracę.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle poszukuje ochotników do szkolenia w ramach Służby Przygotowawczej oraz szkolenia w ramach długotrwałych ćwiczeń wojskowych.

Szczegóły na stronie internetowej : wkujaslo.wp.mil.pl

Telefony kontaktowe : 261 156 766, 261 156 724, 261 156 720

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień – ppłk Andrzej Nykiel

ZASADY OBSŁUGI KLIENTA

W związku z możliwością wystąpienia ognisk zakażenia koronawirusem, które mogą również objąć pracowników MOPR i w związku z tym zagrozić wypłatom świadczeń w terminie, zwracamy się do Państwa z apelem o rozwagę i wzajemne poszanowanie Państwa i naszego zdrowia, a także zdrowia i życia innych osób.  

W związku z powyższym prosimy o zastosowanie się do następujących zasad:

1) Do budynku MOPR wchodzimy pojedynczo, z zachowaniem zasady, że na 1 stanowisko obsługi przypada 1 osoba.

2) W budynku MOPR należy bezwzględnie przebywać w maseczce zakrywającej nos i usta lub przyłbicy.

3) Po wejściu do budynku i po załatwieniu sprawy należy zdezynfekować ręce.

4) Jeśli nie posiadacie Państwo maseczki lub przyłbicy, prosimy o przywołanie pracownika przy pomocy dzwonka w celu załatwienia sprawy przez szklane drzwi.

5) Jeśli posiadacie Państwo komplet dokumentów i nie macie potrzeby rozmowy z pracownikiem, prosimy o wrzucenie akt do urny.

 

Jeśli jesteście Państwo chorzy – gorączkujecie, macie katar, kaszel lub złe samopoczucie, prosimy o pozostanie w domu. Sprawę można wówczas załatwić za pośrednictwem bankowości internetowej, platformy Empatia i e-Puap, a także listownie lub telefonicznie.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa MOPR jako jednostka wykonująca zadania o charakterze publicznym może organizować pracę, ograniczając ją do wykonywania wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy Mieszkańcom.

W trosce o zdrowie ogółu Mieszkańców wprowadzamy powyższe ograniczenia, jednocześnie realizując wszystkie swoje zadania.

 

Liczymy na Państwa zrozumienie i dostosowanie się do ustaleń. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje o wznowieniu działalności placówek wsparcia dziennego:

  • Placówki Wsparcia dziennego „Ogródek Jordanowski”, ul. Grodzka 20,
  • Dzielnicowego Domu Ludowego w Krośnie przy ul. Kopernika 10,
  • Dzielnicowego Domu Ludowego w Krośnie, przy ul. Decowskiego 107,
  • Dzielnicowego Domu Ludowego w Krośnie, przy ul. Jana Pawła II 33,
  • Dzielnicowego Domu Ludowego w Krośnie, przy ul. Chopina 8,
  • Szkoły Podstawowej nr 8 w Krośnie, przy ul.  Prochownia 7,
  • Szkoły Podstawowej nr 5 w Krośnie, przy ul. Grunwaldzka 15.

Powyższe placówki wznawiają działalność według zasad określonych w Procedurze Pracy Placówki Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski”.

Font Resize
Contrast