Skip to main content

 

Jeśli masz problem z samokontrolą i radzeniem sobie z negatywnymi emocjami,

nie potrafisz komunikować się i rozwiązywać konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy.

Program korekcyjno – edukacyjny pomoże Ci rozwinąć umiejętności porozumiewania się bez  stosowania przemocy.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie zaprasza wszystkie osoby z terenu Gminy Miasta Krosna do wzięcia udziału w IV edycji Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym:

  • osób, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując
    je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
  • osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”, osób kierowanych przez Policję, pomoc społeczną, organizacje pozarządowe, Kościół, organizacje kościelne i inne instytucje;
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
  • osób, które zgłoszą się do uczestnictwa w/w programie w wyniku innych okoliczności;

Czytaj więcej…

Informacja

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2021” ofertę złożyli:

  Czytaj więcej…

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi
społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2021

 

Font Resize
Contrast