MOPR. 1162-1/3/16                                                                                             

Krosno, dnia 23 wrzesień 2016  r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy placówki wsparcia dziennego działającej na terenie Gminy Krosno w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

Czytaj więcej…

Uprzejmie informujemy, że będzie realizowany  projekt socjalny „NIE JESTEŚ SAM” w ramach specjalizacji  II stopnia w zawodzie pracownik socjalny – praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami, którego celem jest:

           

PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI RODZIN UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY TYPU A i C POPRZEZ CYKL SPOTKAŃ EDUKACYJNO- INFORMACYJNYCH ORAZ PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE I UDZIAŁ W GRUPIE WSPARCIA.

 

Projekt będzie realizowany w okresie wrzesień- grudzień 2016rok.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM PROSZONE SĄ O KONTAKT Z KOORDYNATORAMI PROJEKTU – Tel: 1343204-59 LUB KIEROWNIKIEM ŚDS.

 

Serdecznie zapraszamy

                                                                Koordynatorzy

 

             Koordynatorami projektu są Ewa Czekańska i Dorota Leśniak

W celu utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy placówki wsparcia dziennego działającej na terenie Gminy Krosno.

Praca na umowę- zlecenie w wymiarze 40 h w miesiącu, w okresie od 01 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Liczba osób niezbędnych do wykonania zadań: 1

Miejsce wykonywania zadań:

Placówka Wsparcia Dziennego

 

Czytaj więcej…

W celu utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy placówki wsparcia dziennego działającej na terenie Gminy Krosno.

Praca na umowę- zlecenie w wymiarze 40 h w miesiącu, w okresie od 01 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Liczba osób niezbędnych do wykonania zadań: 1

Miejsce wykonywania zadań:

Placówka Wsparcia Dziennego

Zakres wykonywanych zadań:

1.      Opieka nad dziećmi – uczestnikami zajęć w placówce, organizacja tych zajęć, tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych, pozyskiwanie wiedzy na temat ewentualnych dysfunkcji występujących
w rodzinie.

2.        Organizacja zajęć komputerowych w placówce wsparcia dziennego oraz opieka nad dziećmi i młodzieżą biorącej w niej udział.

3.      Prowadzenie dokumentacji, w tym: wykazu przepracowanych godzin, sporządzanych oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego, listy obecności dzieci i młodzieży korzystających z komputerów z dostępem do Internetu zakupionych w ramach projektu.

4.      Opieka nad zakupionym w ramach projektu sprzętem teleinformatycznym.

5.      Współpraca z koordynatorem projektu.

6.      Wykonywanie okresowych sprawozdań z pracy placówki wsparcia dziennego.

7.      Aktywne poszukiwanie nowych uczestników zajęć.

Czytaj więcej…

Font Resize
Contrast