Krosno, 2016-06-29

 

 

 

Informacja w sprawie programu „ RODZINA 500+”

 

 

                               Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, realizujący ustawę z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016r. poz. 195) informuje, iż w przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze do dnia 1 lipca 2016r. ( włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016r. W konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem.

Świadczenia wychowawcze przyznane na podstawie wniosków złożonych po tym terminie tj. po dniu 01.07.2016r. przyznawane będą od miesiąca złożenia wniosku ( wypłata świadczenia nie obejmuje wyrównania za okres od 01.04.2016r. do 30.06.2016r.).

Poniżej podajemy numer rachunku na który można przekazywać pieniądze dla rodziny poszkodowanej w pożarze 03.06.2016

 

PEKAO SA
09 1240 2311 1111 0010 6829 7575

w tytule "Pomóżmy rodzinie"

Podstawa prawna działalności

 • Ustawa o pomocy społecznej – (PLIK)
 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych – (PLIK)
 • Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – (PLIK)
 • Ustawa o dodatkach mieszkaniowych – (PLIK)
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – (PLIK)
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – (PLIK)
 • Ustawa o samorządzie gminnym – (PLIK)
 • Ustawa o samorządzie powiatowym – (PLIK)
 • Ustawa finansach publicznych – (PLIK)
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – (PLIK)
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – (PLIK)
 • Ustawa o informatyzacji – (PLIK)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Domów Pomocy Społecznej – (PLIK)
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej  (PLIK)

 

 • Akt założycielski (uchwała o powołaniu i o przekształceniu – stan aktualny organizacyjny) – (PLIK)
 • Uchwała zmieniająca nazwę jednostki z MOPS na MOPR – (PLIK)
 • Statut – (PLIK)
 • Kontrola Zarządcza

  1) Oświadczenie (PLIK)

MOPR w Krośnie Informuje, że zostały wydłużone godziny przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ do 30 czerwca 2016r.  i przyjmowane są w siedzibie MOPR, ul Piasrowska 58, pok nr 14 i 16 :

 1. codziennnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 dp 17:00;
 2. w soboty od godziny 9:00 do 12:00

Informujemy także, iż w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie strony przyjmowane są płynnie i nie ma kolejek.

 

Nadal istnieje możliwość składania wniosków w ramach programu Rodzina 500+ w następujących miejscach:

I. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Hala Sportowa ul. Bursaki 28 – od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 do 17.00 – w okresie do 30.04.2016r.

II. Szkoły Podstawowe- w dniach 23.04.2016r. i 30.04.2016r.
1) Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Grunwaldzka 15 w godzinach od 9.00 do 12.00.
2) Szkoła Podstawowa nr 15 ul. S. Kisielewskiego 18 w godzinach od 9.00 do 12.00.
3) Szkoła Podstawowa nr 12 ul. S. Wyspiańskiego 20 w godzinach od 9.00 do 12.00.
4) Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Ks. S. Decowskiego 9 w godzinach od 9.00 do 12.00.
5) Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Wojska Polskiego 45 w godzinach od 9.00 do 12.00.

 

Font Resize
Contrast