Akcja – Szyjemy maseczki

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm) gminy, powiaty oraz samorząd województwa mają obowiązek przygotowywania corocznie oceny zasobów pomocy społecznej. Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego przedstawiają co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radom gmin, radom powiatów, a do dnia 30 czerwca sejmikom województw właściwych jednostek samorządu terytorialnego ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

Ocenę zasobów pomocy społecznej opracowuje się na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Miasta Krosna i jednostek organizacyjnych Miasta.
Ocena jest materiałem poglądowym mającym ułatwić podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w kolejnym okresie.

 

 

Placówka Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski” w Krośnie prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie.

Zapisane są do niej dzieci i młodzież w wieku szkolnym z terenu miasta Krosna, w tym także dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, niewydolnych wychowawczo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Placówka pod swoją opieką ma ponad 80 młodych krośnian w wieku od 7 do 18 roku życia. Wychowankowie placówki to mieszkańcy różnych dzielnic Krosna, a zarazem uczniowie różnych krośnieńskich szkół. Świetlica otwarta jest w roku szkolnym od poniedziałku do piątku od godz. 11:00 do 19:00, w soboty od 10:00 do14:00, a w okresie wakacyjnym od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 19:00. W swojej ofercie posiada zajęcia profilaktyczne, z języka angielskiego, sportowe, szachowe, informatyczne, inscenizacyjne, plastyczne oraz organizowane są wyjścia na basen i do kina. Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne.

Świetlica współpracuje z Krośnieńską Biblioteką Publiczną w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz z Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w realizacji „Letniej Przygody”. Podopieczni Placówki w Ogródku Jordanowskim mogą również bezpłatnie skorzystać z obiadu. Posiłek przygotowywany jest przez Zakład Aktywności Zawodowej nr 2 Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnoprawnością Intelektualną Koło w Krośnie. Placówka powstała w lutym 2010 r. Kadrę Świetlicy stanowią wykwalifikowani pracownicy, dla których priorytetem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.

Ogródek Jordanowski w Krośnie
ul. Grodzka 20, 38-400 Krosno
Nr kontaktowy: 134743969

DSC09628

Zdjęcie 1 z 1

W związku z tym, że w 2017 roku Narodowe Święto Niepodległości
(11 listopada) wypada w sobotę, będącą dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Krośnie dniem wolnym od pracy, Dyrektor MOPR Krosno Zarządzeniem nr 16/17 z dnia
1 sierpnia 2017 r. wyznaczył dzień
14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) dniem wolnym.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie oddział w Rzeszowie realizuje projekt „Podnieś kwalifikacje, bądź aktywny na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.

Celem głównym Projektu  „Podnieś kwalifikacje, bądź aktywny na rynku pracy” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy poprzez zastosowanie szeregu działań pozwalających zaktywizować zawodowo 75 osobową grupę uczestników Projektu. Dostarczenie im wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku pracy, zwiększenie kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego do 31.03.2018r.

Czytaj więcej…

„JESTEŚMY RODZINĄ – ŚWIĘTUJEMY RAZEM”

–  piknik rodzinny w Ogródku Jordanowskim w Krośnie

 

Przełom maja i czerwca to tradycyjnie już czas pikników – szkolnych, przedszkolnych, rodzinnych, dużych i małych. Te dni zagospodarowywane są dla rodzin, dla wzmacniania więzi, integrowania lokalnych środowisk, propagowania wspólnego spędzania czasu. Okazji nie brakuje: od Dnia Matki (26 V), poprzez Dzień Rodzicielstwa Zastępczego (30 V) i Dzień Dziecka (1 VI), aż po Dzień Ojca (23 V).

Czytaj więcej…

Font Resize
Contrast