Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy  świetlicy środowiskowej mieszczącej się w Krośnie przy ul. Grodzkiej 20 w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

 

MOPR. 1162-1/2/13                                                                                             

                                                                                              Krosno, dnia 15 listopada 2013  r.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy świetlicy środowiskowej „Ogródek Jordanowski”, działającej na terenie Gminy Krosno.

 

Czytaj więcej…

Informacja o wynikach naboru na stanowiska wychowawców w świetlicach środowiskowych w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

MOPR.                                                                                              

                                                                                              Krosno, dnia 13 listopada 2013  r.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy w Dzielnicowych Domach Ludowy – Polanka oraz w  „Puchatek”, działających na terenie Gminy Krosno.

Czytaj więcej…

W celu utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Krosno.

 Praca na umowę- zlecenie w wymiarze 40 h w miesiącu, w okresie od listopada 2013 r. do grudnia 2014 r.

Liczba osób niezbędnych do wykonania zadań: 1

 
Miejsce wykonywania zadań:
 

1. Świetlica w Ogródku Jordanowskim, ul. Grodzka 20, 38-400 Krosno.

 

W celu utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

 
 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Krosno.
 Praca na umowę- zlecenie w wymiarze 40 h w miesiącu, w okresie od listopada 2013 r. do grudnia 2014 r.

Liczba osób niezbędnych do wykonania zadań: 2

Czytaj więcej…

Krosno, dnia 4.11.2013r.
 
Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

(art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno, zwany dalej Zamawiającym, w dniu 4.11.2013r. rozstrzygnął postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie miasta Krosna– utrzymanie trwałości projektu
pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”
, w którym kierowano się najniższą ceną brutto jako kryterium oceny ofert.

Font Resize
Contrast