Akcja informacyjna rządowego programu Rodzina 500 Plus

 

W dniu 24 lipca 2019 r. (środa) w godzinach 9.00 – 10.00 w Ogródku Jordanowskim przy ul. Grodzkiej 20 prowadzona będzie akcja informacyjna w sprawie zmodyfikowanego Programu Rządowego Rodzina 500 plus.

W ramach działania zainteresowani mieszkańcy otrzymają przydatne informacje m.in.:

  • jak poprawnie złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ na każde dziecko,
  • jak złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start dla dzieci szkolnych.

Osoby prowadzące akcję to pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, którzy posiadają kompetencje w zakresie przedmiotowym i są przygotowani do odpowiedzi na pytania indywidualne mieszkańców. Osoby zainteresowane zapraszamy.

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Rodzaj świadczenia

 

dzień wypłaty w lipcu dzień wypłaty w  sierpniu dzień wypłaty we wrześniu dzień wypłaty w październiku dzień wypłaty w listopadzie dzień wypłaty w grudniu
Zasiłki celowe

 

16

31

20

30

17

30

15

31

19

29

17

20

Zasiłki okresowe

 

16

31

20

30

17

30

15

31

19

29

17

20

Forma niepieniężna (bony) 16

31

20

30

17

30

15

31

19

29

17

20

Zasiłki stałe

 

23 23 23 23 22 17

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZOBOWIĄZANIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO

          


 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wnioski o spowodowanie leczenia odwykowego rozpatruje w dwóch trzyosobowych zespołach motywujących

 

Gdzie szukać pomocy i informacji

 

Lp. Instytucja Adres Numer telefonu
1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Piastowska 58 134320459
2. Poradnia Odwykowa w Krośnie ul. Korczyńska 57 134378750
3. Dział Interwencji Kryzysowej ul. Legionów 8 134202687

887044000

4. Punkt Pomocy Terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin ul. Legionów 8 134366486
5. Grupa samopomocowa „Tytan” Anonimowi Alkoholicy ul. Legionów 8 Grupa spotyka się w każdy poniedziałek o godzinie 18:00
6. Klub Anonimowych Alkoholików przy kościele
OO Kapucynów
ul. Plac Konstytucji 3 maja 2 134321369

 

Telefon zaufania

7:30 -15:30
13 43 256 50

16:00 – 19:00
693 773 780

W sprawie dodatkowych informacji związanych z miejską komisją rozwiązywania problemów alkoholowych działającą przy MOPR Krosno należy się kontaktować
na numer telefonu 13 43 204 59 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy ośrodka
t.j. od 7:30 – 15:30

 

Font Resize