Akcja – Szyjemy maseczki

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza zamówienie na usługi społeczne w roku 2021 o Udzielenie schronienia

  • dla osób bezdomnych (kobiet) z terenu GMINY MIASTA KROSNA
  • usługi schronienia dla osób bezdomnych (mężczyzn) z terenu GMINY MIASTA KROSNA
  • usługi schronienia dla osób bezdomnych (kobiet – schronisko z usługami opiekuńczymi) z terenu GMINY MIASTA KROSNA
  • usługi schronienia dla osób bezdomnych (mężczyzn- schronisko z usługami opiekuńczymi ) z terenu GMINY MIASTA KROSNA

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączeniu.

Czytaj więcej…

          

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, iż od 23.10.2020r ruszył ogólnopolski program „WSPIERAJ SENIORA NA 2020”.

 

  1. Na czym polega program?

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych ( jeżeli ich zakres nie wymaga twoich upoważnień lub udostępniania danych wrażliwych), wyprowadzenie psa itp.

  1. Jak długo realizowany jest program?

Program realizowany jest do 31 grudnia 2020r.

  1. Kto może skorzystać z programu?

Program dedykowany jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

  1. Czy płacę za zakupy i usługi?

Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów osobie, która będzie je realizować. Pomoc w postaci usług np. pomoc w sprawach urzędowych, wyprowadzenie psa są nieodpłatne.

  1. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

Zadzwoń na infolinie 22 505 11 11. Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00-21:00.

Więcej informacji na stronie https://wspierajseniora.pl/

Z A P R O S Z E N I E

Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do skorzystania z usług w „Lokalnym Centrum Wsparcia Środowiskowego Zaburzeń Psychicznych w  Krośnie”. Pomoc odbywa się z projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Czytaj więcej…

Apel o wrażliwość na problemy ludzi bezdomnych i potrzebujących pomocy

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie zwracają się do mieszkańców Miasta Krosna z prośbą o reagowanie w sytuacjach nagłych, gdy osoba zasłabnie na ulicy, długo przebywa na mrozie lub śpi w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Pamiętajmy o osobach bezdomnych oraz mieszkających samotnie. Nie bądźmy obojętni na los tych, którzy w chłodne dni poszukują schronienia w piwnicach, altanach, czy opuszczonych budynkach. Zwracajmy szczególną uwagę na ludzi starszych i chorych, którzy żyją w naszym sąsiedztwie i nie zawsze radzą sobie z ogrzewaniem budynków i mieszkań. Zapytajmy, czy czegoś nie potrzebują.

W takich sytuacjach możemy powiadomić najbliższy posterunek policji, pogotowie ratunkowe, bądź zadzwonić na bezpłatną całodobową infolinię 987 i przekazać informacje o potrzebie udzielenia natychmiastowej pomocy. Pracownicy i funkcjonariusze całodobowych służb skontaktują się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie, którzy ustalą plan pomocy dla osoby potrzebującej.

Każda osoba, która zasłabła na mrozie, wymaga pomocy.  REAGUJ!

Ważne numery telefonów:

999 – pogotowie ratunkowe (całodobowo)

997 – Policja (całodobowo)

987 – bezpłatna infolinia dotycząca osób bezdomnych (całodobowo)

13 43 204 59 – MOPR w Krośnie (pn.- pt.: 7:30 – 15:30), …– 13 42 026 87 Dział Interwencji Kryzysowej

Czytaj więcej…

Font Resize
Contrast