Skip to main content

Poszukujemy chętnego wolontariusza do pomocy w uprzątnięciu lokalu mieszkalnego w Krośnie, w którym zamieszkuje osoba niepełnosprawna.
Więcej informacji pod numerem telefonu 13 43 204 59 wew. 126

W nawiązaniu do sprawy przekazania czterech raportów, które powstały w ramach realizacji Zadania 1 projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że ww. raporty opublikowano na stronie internetowej Biura również w wersjach alternatywnych, tj. wszystkie dokumenty w formie tekstu łatwego do czytania i rozumienia. Natomiast ważne informacje na  temat trzech raportów z analizy stanu zastanego przetłumaczono na Polski Język Migowy. 

Ww. raporty dostępne są pod następującym adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w kwietniu br. rozpoczęła się realizacja Zadania 2 ww. projektu pn. Przygotowanie modyfikacji istniejących i propozycji nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Jednym z działań projektowych jest organizacja konsultacji środowiskowych wybranych instrumentów, na które rozpoczęła się rekrutacja. Informacje na ten temat oraz linki do formularzy zgłoszeniowych znajdują się na stronie internetowej projektu pod adresem: http://wlaczeniespoleczne.pl/wez-udzial-w-konsultacjach oraz na Facebooku Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi:

https://www.facebook.com/FundacjaJadwigi/photos/a.151601464940839/3765718466862436

 

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://niepelnosprawni.gov.pl/p,167,projekty-po-wer oraz projektu: http://wlaczeniespoleczne.pl

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie
corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w
rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania
wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na
jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U.
poz. 1713), w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego,
w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku.

Czytaj więcej…

Fundacja ADRA Polska uruchomiła program bezpłatnej pomocy psychologiczno – prawnej dla osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego. Mieszkańcy mogą uzyskać wsparcie w ramach dedykowanej dla nich grupy, dostępnej na platformie GrupaWsparcia.pl. Zadanie współfinansowane jest ze środków PFRON.
Aby móc skorzystać z bezpłatnego wsparcia, wystarczy zarejestrować się na stronie Fundacji ADRA Polska pod poniższym linkiem:
https://www.adra.pl/wsparcie-dla-woj-podkarpackiego/

Czytaj więcej…

Font Resize
Contrast