Akcja – Szyjemy maseczki

Jeśli jesteś najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego, otrzymujesz dodatek mieszkaniowy,

a Twój dochód w stosunku do roku 2019 uległ obniżeniu co najmniej o 25 % ,

możesz ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o  dopłatę

 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwanej dalej „dopłatą do czynszu”.

Czytaj więcej…

Wypłata zasiłków okresowych, celowych na zakup żywności, celowych, specjalnych zasiłków celowych oraz zasiłków w formie niepieniężnej odbywać się będzie w drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca 2021r.

Wyplata zasiłków stałych – 23 dnia każdego miesiąca 2021r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNNIEJSZEJ OFERTY DOT. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA PRZYGOTOWYWANIE,  WYDAWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA KROSNA

 

Font Resize
Contrast