Akcja – Szyjemy maseczki

Podstawa prawna działalności

 • Ustawa o pomocy społecznej – (PLIK)
 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych – (PLIK)
 • Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – (PLIK)
 • Ustawa o dodatkach mieszkaniowych – (PLIK)
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – (PLIK)
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – (PLIK)
 • Ustawa o samorządzie gminnym – (PLIK)
 • Ustawa o samorządzie powiatowym – (PLIK)
 • Ustawa finansach publicznych – (PLIK)
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – (PLIK)
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – (PLIK)
 • Ustawa o informatyzacji – (PLIK)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Domów Pomocy Społecznej – (PLIK)
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej  (PLIK)

 

 • Akt założycielski (uchwała o powołaniu i o przekształceniu – stan aktualny organizacyjny) – (PLIK)
 • Uchwała zmieniająca nazwę jednostki z MOPS na MOPR – (PLIK)
 • Statut – (PLIK)
 • Kontrola Zarządcza

  1) Oświadczenie (PLIK)

MOPR w Krośnie Informuje, że zostały wydłużone godziny przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ do 30 czerwca 2016r.  i przyjmowane są w siedzibie MOPR, ul Piasrowska 58, pok nr 14 i 16 :

 1. codziennnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 dp 17:00;
 2. w soboty od godziny 9:00 do 12:00

Informujemy także, iż w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie strony przyjmowane są płynnie i nie ma kolejek.

 

Nadal istnieje możliwość składania wniosków w ramach programu Rodzina 500+ w następujących miejscach:

I. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Hala Sportowa ul. Bursaki 28 – od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 do 17.00 – w okresie do 30.04.2016r.

II. Szkoły Podstawowe- w dniach 23.04.2016r. i 30.04.2016r.
1) Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Grunwaldzka 15 w godzinach od 9.00 do 12.00.
2) Szkoła Podstawowa nr 15 ul. S. Kisielewskiego 18 w godzinach od 9.00 do 12.00.
3) Szkoła Podstawowa nr 12 ul. S. Wyspiańskiego 20 w godzinach od 9.00 do 12.00.
4) Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Ks. S. Decowskiego 9 w godzinach od 9.00 do 12.00.
5) Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Wojska Polskiego 45 w godzinach od 9.00 do 12.00.

 

W związku z niewielkim zainteresowaniem możliwością składania wniosków w punkcie mieszczącym się w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie ul. Kolejowa 1, informujemy iż od 19.04.2016r. punkt ten zostaje zamknięty.

Nadal istnieje możliwość składania wniosków w ramach programu Rodzina 500+ w następujących miejscach:

I. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Piastowska 58 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00, a w soboty od 9.00 do 13.00,

II. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Hala Sportowa ul. Bursaki 28 – od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 do 17.00 – w okresie do 30.04.2016r.

III. Szkoły Podstawowe- w dniach 23.04.2016r. i 30.04.2016r.
1) Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Grunwaldzka 15 w godzinach od 9.00 do 12.00.
2) Szkoła Podstawowa nr 15 ul. S. Kisielewskiego 18 w godzinach od 9.00 do 12.00.
3) Szkoła Podstawowa nr 12 ul. S. Wyspiańskiego 20 w godzinach od 9.00 do 12.00.
4) Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Ks. S. Decowskiego 9 w godzinach od 9.00 do 12.00.
5) Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Wojska Polskiego 45 w godzinach od 9.00 do 12.00.

Informujemy także, iż w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie strony przyjmowane są płynnie i nie ma kolejek.
 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie

ul. Piastowska 58

38-400 Krosno

 

tel./ fax 13 43 204 59

e-mail: poczta@moprkrosno.pl

Dział Świadczeń Rodzinnych

tel. 13 42 012  58

GODZINY PRACY MOPR KROSNO

Załatwianie spraw

 • Dyrektor przyjmuje strony w poniedziałek, środę, piątek od godz. 12.00 do 14.00.
 • w szczególnych przypadkach w zależności od wynikającej sytuacji lub potrzeby strony przyjmowane są w godzinach pracy ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 •  
 • Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

 • Dział Pomocy środowiskowej i instytucjonalnej
 • wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w sprawach indywidualnych kontakt z pracownikiem danego rejonu opiekuńczego od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 do 15.30
 • Pozostałe Dzaiły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie pracują w godzinach od – 7:30 – 15:30.
   

 

{mosmap}

Font Resize
Contrast