Akcja – Szyjemy maseczki

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 8 ust. 2  w związku z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.), decyzją Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Krośnie z dnia 16 marca 2020 r. – zadania wykonywane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krośnie w zakresie:

 1. Postępowań w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności /
  o wskazaniach do ulg i uprawnień;
 2. Wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności;
 3. Wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek;
 4. Wydawania zaświadczeń o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności.

 

– REALIZOWANE SĄ Z WYŁĄCZENIEM BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW

Interesanci mogą kontaktować się z organem:

 1. korespondencyjnie na adres: 38-400 Krosno, ul. Legionów 8
 2. e-mailowo na adres: poczta@orzecznictwokrosno.pl
 3. telefonicznie: 13 43 685-81

Kasa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie
nieczynna do odwołania

 

Osoby pobierające zasiłki w kasie MOPR zobowiązane są o niezwłoczne założenie kont bankowych w celu wypłaty im należnych świadczeń. Numery rachunków kont bankowych prosimy składać przy wejściu głównym do wydzielonej gabloty. 

Pracownicy jednostki są dostępni pod następującymi numerami telefonów:

 1. MOPR Krosno Sekretariat  numery główne    –  13 43 204 59  lub 13 43 234 01
 2. MOPR Krosno Dział świadczeń rodzinnych    –  13 42 012 58
 3. MOPR Krosno Dział interwencji kryzysowej    –  13 42 026 87 
 4. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  –  13 43 685 81

Czytaj więcej…

Szanowni Państwo

 

W związku z informacjami na temat rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie zwraca się do klientów Ośrodka o zastosowanie się do wytycznych polskich służb sanitarnych.

Apeluje jednocześnie o ostrożność i nieuleganie niepotrzebnej panice.

 

Mając jednak na uwadze panujące zagrożenie spowodowane występowaniem koronawirusa i pierwszymi potwierdzonymi przypadkami na Podkarpaciu, prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku jedynie do sytuacji pilnych i tych, które nie mogą być załatwione drogą elektroniczną lub telefoniczną.

 

Nie zapominajmy o naszych bliskich w tym głównie o osobach starszych aby pomóc im w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

 

Ze względów profilaktycznych w celu uniknięcia większych skupisk ludzkich. Osoby pobierające zasiłki w kasie MOPR proszone są o założenie kont bankowych w celu wypłaty im należnych świadczeń. Numery rachunków kont bankowych prosimy zgłaszać pracownikom socjalnym. 

Pracownicy jednostki są dostępni pod następującymi numerami telefonów:

 1. MOPR Krosno Sekretariat  numery główne    –  13 43 204 59  lub 13 43 234 01
 2. MOPR Krosno Dział świadczeń rodzinnych    –  13 42 012 58
 3. MOPR Krosno Dział interwencji kryzysowej    –  13 42 026 87 
 4. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  –  13 43 685 81

Formularze wniosków o świadczenia i przyznanie pomocy oraz wzory innych potrzebnych dokumentów, obowiązujące akty prawne dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie w zakładce „Dokumenty do pobrania” znajdującej się w lewym panelu strony.

Przypominamy, że wnioski o wszystkie świadczenia dla rodzin złożymy przez portal empatia.mrpips.gov.pl. Aby to zrobić wystarczy się zalogować używając profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Zachęcamy Państwa do korzystania z takiej formy składania wniosków. To szybki i wygodny sposób na załatwienie swojej sprawy bez wychodzenia z domu.

Wniosek o świadczenie „Rodzina 500+” możemy złożyć w prosty sposób także przez bankowość elektroniczną. Wystarczy zalogować się do serwisu transakcyjnego swojego banku i tam znaleźć elektroniczny wniosek o świadczenie.

Jak założyć bezpłatny profil zaufany?

Profil Zaufany możesz założyć i potwierdzić w pełni online między innymi za pośrednictwem swojego konta bankowego 24h/7 dni w tygodniu, o ile zapewnia taką możliwość.

1. W systemie bankowości elektronicznej swojego banku, wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego
2. Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na swój adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia konta.

Przypominamy jeszcze raz o zachowaniu zdrowego rozsądku i nieuleganie panice oraz zalecamy śledzenie bieżących komunikatów na temat sytuacji epidemiologicznej.

Wszelkie aktualne informacje i zalecenia związane z koronawirusem można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz https://pacjent.gov.pl/

 

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

 

Czytaj więcej…

Font Resize
Contrast