Skip to main content

Fundacja na rzecz osób z Zespołem Downa w Rzeszowie – Szansa 21 prowadzi zapisy  do projektu, który skierowany jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności z województwa podkarpackiego. Projekt zakłada udział w zorganizowanych zajęciach sportowo rekreacyjnych, które odbywać się będą w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 13.00.
Miejsce: Akademia Sportu Chikara Rzeszów, ul. Hanasiewicza 10
Czas trwania projektu od 23.07.2021r. do 31.10.2021r.

Zapisy pod numerem 739 202 121.

Czytaj więcej…

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2021”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00114606/01 dnia 14.07.2021 r. Czytaj więcej…

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2021” ofertę złożyli: Czytaj więcej…

Informacja

o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2021”

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2021” łącznie kwotę 313 200 zł, na którą składają się poniższe kwoty w odniesieniu do zadań od numeru 1 do numeru 9 oraz pokryć koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta opisane poniżej:

ZADANIE NR  1

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla pięciu osób niepełnosprawnych.

Wartość części: 75 600 zł.

Cena ofertowa jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi asystenta nie może przekroczyć 40 zł.

W ramach realizacji zadania nr 4  będą również pokrywane koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta w tym:

  • koszt zakupu środków ochrony osobistej nie więcej niż 30 zł miesięcznie na asystenta;
  • koszt zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystentów nie więcej niż 30 zł miesięcznie na asystenta lub koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu nie więcej niż 60 zł miesięcznie na asystenta;
  • koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta nie więcej niż 112,50 zł jednorazowo na asystenta;
  • koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe/społeczne dla asystenta nie więcej niż 25 zł miesięcznie na asystenta.

ZADANIE NR 2

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla dwóch osób niepełnosprawnych.

Wartość części: 21 600 zł.

Cena ofertowa jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi asystenta nie może przekroczyć 40 zł.

W ramach realizacji zadania nr 6 będą również pokrywane koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta w tym:

  • koszt zakupu środków ochrony osobistej nie więcej niż 30 zł miesięcznie na asystenta;
  • koszt zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystentów nie więcej niż 30 zł miesięcznie na asystenta lub koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu nie więcej niż 60 zł miesięcznie na asystenta;
  • koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta nie więcej niż 112,50 zł jednorazowo na asystenta;
  • koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe/społeczne dla asystenta nie więcej niż 25 zł miesięcznie na asystenta.

 

Czytaj więcej…

Font Resize
Contrast