W dniu 24 lipca 2019 r. (środa) w godzinach 9.00 – 10.00 w Ogródku Jordanowskim przy ul. Grodzkiej 20 prowadzona była akcja informacyjna w sprawie zmodyfikowanego Programu Rządowego Rodzina 500 plus.

W ramach działania zainteresowani mieszkańcy otrzymali przydatne informacje m.in.:

  • jak poprawnie złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ na każde dziecko,
  • jak złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start dla dzieci szkolnych.

Akcję informacyjną przeprowadzili: ze strony Wojewody Podkarpackiego – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Pani Małgorzata Dankowska wraz z pracownikami, ze strony naszego miasta – Prezydent Miasta Krosna Pan Bronisław Baran, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie Pani Iwona Wójcik-Druciak oraz Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych MOPR Pani Alicja Śnieżek.

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której fundatorem i założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych POPON, realizuje obecnie projekt „Katalizator Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, jako trwały proces zmian mechanizmu funkcjonowania poprzez kompleksowe wsparcie motywujące do działania również po zakończeniu projektu” realizowany ze środków PFRON w ramach konkursu „Szansa-Rozwój-Niezależność”.

 

Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych zamieszkujących min województwo podkarpackie.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o publikację informacji o w/w projekcie na stronie internetowej, tablicach informacyjnych Waszej instytucji, celem poinformowania mieszkańców o możliwości wzięcia udziału w tej formie wsparcia.

W załączeniu przesyłamy informację o projekcie, ulotkę informacyjną oraz plakat do publikacji.

Czytaj więcej…

Przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośnie wraz z policjantami  Komendy Miejskiej Policji w Krośnie dnia 22 lipca 2019 r. od godzin porannych prowadziła  wspólne działania w ramach akcji “Trzeźwy poranek”. Kierowcy poddawani byli badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i otrzymywali ulotki informacyjne dotyczące problemów alkoholowych, narkotyków i dopalaczy. Dodatkowo otrzymywali także odblaskowe breloczki “Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”.

Źródło – zdjęcia otrzymane od portal Krosno112.pl

Font Resize
Contrast