Akcja – Szyjemy maseczki

„Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami

Projekt, który ma szansę zmienić sytuację osób z niepełnosprawnościami

Od 1 października 2020 r. realizowany jest projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. To pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale także je sprawdzić, czyli przetestować. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych. Czytaj więcej…

 W związku z  występowaniem nowych ognisk zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem, zwanym dalej COVID-19), które obejmuje coraz szerszą grupę osób zwracamy się do Państwa z apelem o rozwagę i wzajemne poszanowanie Państwa i naszego zdrowia, a także zdrowia i życia innych osób. 

Do dnia 9 kwietnia 2021 r. wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

INFORMUJEMY, IŻ ZADANIA DZIAŁU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – REALIZOWANE SĄ OBECNIE Z  WYŁĄCZENIEM BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI  INTERESANTÓW

W sprawach niecierpiących zwłoki, w których konieczny jest kontakt osobisty,  prosimy o  zastosowanie się do następujących zasad:

1) do budynku wchodzimy pojedynczo,

2)w budynku Działu Interwencji Kryzysowej należy bezwzględnie przebywać w maseczce zakrywającej nos i usta,

3) po wejściu do budynku i po załatwieniu sprawy należy zdezynfekować ręce,

4) jeśli jesteście Państwo chorzy – gorączkujecie, macie katar, kaszel lub złe samopoczucie, prosimy o pozostanie w domu. Sprawę można wówczas załatwić telefonicznie a także za pośrednictwem poczty internetowej lub tradycyjnej.

  Interesanci mogą kontaktować się z Działem:

  1. telefonicznie: 13 42  02 687 lub 887 044 000
  2. e-mailowo na adres: dik@moprkrosno.pl
  3. korespondencyjnie na adres: 38-400 Krosno, ul. Legionów 8

Liczymy na Państwa zrozumienie i dostosowanie się do ustaleń. 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. z 2021r., poz.512)

BARDZO WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KTÓRYM WAŻNOŚĆ ORZECZENIA 0 NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI UPŁYNĘŁA W OKRESIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19

Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, przeczeń; e,,u ..niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:            •

1) upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia

w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od . dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2)’upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy.

Najważniejsze informacje o rządowym programie „Rodzina 500+”

Rządowy program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na każdą pociechę.

Świadczenie 500 zł to długofalowa inwestycja

Rządowy program „Rodzina 500+” to inwestycja w polskie rodziny. Ze wsparcia mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dzieci do 18. r.ż., a także dyrektorzy domów pomocy społecznej w niektórych przypadkach. Czytaj więcej…

Font Resize
Contrast