Akcja – Szyjemy maseczki

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie

POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ NIEZAWODOWEJ I ZAWODOWEJ

Jeśli czujesz potrzebę pomocy dzieciom, które są pozbawione opieki rodziców zgłoś się do nas – czekamy na Ciebie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Rodzina zastępcza to czasowa forma pomocy dziecku, któremu rodzice biologiczni z różnych powodów nie są w stanie zapewnić należytej opieki. Aby zostać rodzicem zastępczym trzeba chcieć pracować z dziećmi, pomagać im, być otwartym na ich potrzeby, a przede wszystkim trzeba rozumieć dziecko i budować z nim więź.

W rodzinach zastępczych umieszczane są dzieci, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Każde dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje miłości, akceptacji, szacunku i ciepła rodzinnego domu. Jednak  nie każde ma tyle szczęścia, by móc wzrastać w takiej rodzinie. Dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych są mocno doświadczone przez los. Pragną domu i rodziny, która je przytuli, wesprze, wytłumaczy, da poczucie bezpieczeństwa  i doceni. Niestety rodzin zastępczych jest wciąż za mało.

Wszyscy kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej muszą odbyć szkolenie (szkolenie jest bezpłatne, organizowane przez MOPR Krosno) oraz uzyskać kwalifikacje i pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W miejscu zamieszkania rodziny przeprowadzany jest wywiad środowiskowy, podczas którego ustala się m.in. czy warunki mieszkaniowe pozwalają na przyjęcie dziecka. Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem, poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno – wychowawczej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka, zasadę nierozłączania rodzeństwa i w miarę możliwości, opinię wyrażoną przez dziecko. Czytaj więcej…

INFORMACJA

Druki wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start na okres świadczeniowy 2020/2021 można odbierać w Dziale Świadczeń Rodzinnych po 15.07.2020r.

Przypominamy, że o świadczenia wymienione wyżej można wnioskować w formie papierowej od 01.08.2020r.

W formie elektronicznej wnioski można składać od dnia 01.07.2020r.

 

Szkolenie rezerwy szansą dla tych, którzy stracili pracę.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle poszukuje ochotników do szkolenia w ramach Służby Przygotowawczej oraz szkolenia w ramach długotrwałych ćwiczeń wojskowych.

Szczegóły na stronie internetowej : wkujaslo.wp.mil.pl

Telefony kontaktowe : 261 156 766, 261 156 724, 261 156 720

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień – ppłk Andrzej Nykiel

Font Resize
Contrast