Akcja – Szyjemy maseczki

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie

ogłasza dodatkową rekrutację osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym

na bezpłatną usługę asystencką pt. 

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

realizowaną w ramach programu finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

  Czytaj więcej…

Informujemy, że Fundacja Cyryla i Metodego – biuro inicjatywy tato.net w dniu 4 kwietnia br. (sobota) w Lublinie organizuje konferencję szkoleniową dla ojców: Ojcowskie Forum Tato.Net „Mądrość i skuteczność”

W czasach , w których każdy człowiek może publikować wszelkie informacje na masową skalę, a manipulacja faktami realnie wpływa na rzeczywistość, ojcostwo staje przed nowymi wyzwaniami. Kogo słuchać i komu wierzyć? Skąd czerpać mądrość? Jak żyć świadomie? Jak stać z boku,  ale skutecznie działać ? Jak przekazywać dzieciom własne wartości? Jak chronić dzieci a jednocześnie w jakie umiejętności je wyposażyć, by mogły mądrze i odpowiedzialnie współtworzyć świat, w którym  będą żyć.

Uczestnicy spotkania:

–  otrzymają komplet materiałów warsztatowych, które pozwolą na analizę swojej ojcowskiej roli i plan poprawy relacji w rodzinie,

– Będą umiejętnie wykorzystywać wiedzę, która pomoże im zwiększyć odpowiedzialność rodzicielską,

– na prośbę otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podnoszącego kompetencje wychowawcze

Serdecznie zapraszamy ojców oraz ojców zastępczych do udziału w w/w konferencji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej : www.forum.tato.net

OGŁOSZENIE O NABORZE

 STOWARZYSZENIE LABORATORIUM INSPIRACJI

OGŁASZA I NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU „MŁODZI NA PODKARPACKIM RYNKU PRACY”

Nabór rozpocznie się od 28 lutego 2020 r. i trwać będzie do 13 marca 2020 r.

 Dokumenty można składać:

– osobiście w Biurze Projektu (lokal pomiędzy budynkiem Hotelu Twist a sklepem z winami Wino i Przyjaciele) w poniedziałki w godzinach od 8.00 – 15.30, we wtorki, środy, czwartki i  piątki w godzinach od 8.00 – 14.30

lub

– za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji, 38-400 Krosno, ul. Pużaka 37.

 

Więcej informacji znajduje się w załączeniu

Szanowni Państwo,

Pragnąc umożliwić udział byłym uczestnikom projektów z zakresu
włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w
RPO

w realizowanym przez WEKTOR Consulting Sp. z o.o. projekcie pt.
„Szkolenie dla Ciebie – druga edycja”

uprzejmie prosimy o pomoc w  rozpowszechnieniu informacji wśród osób
korzystających z pomocy w Państwa Instytucji.

W załączeniu przesyłamy kilka informacji o projekcie oraz plakat.

Z poważaniem

Ewa Iwasieczko

www.wektor.org.pl [1]

 

Font Resize
Contrast