Akcja – Szyjemy maseczki

W imieniu pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie składam Serdeczne podziękowanie dla:

Pani Agnieszki Ćwiąkała  oraz  Pani Izabeli Gonet  z Fundacji Lanka w Krośnie

oraz wszystkim pozostałym osobom zaangażowanym w szycie maseczek ochronnych, które od Was otrzymaliśmy. Dzięki Waszej szlachetnej postawie razem z podopiecznymi możemy poczuć się znacznie bezpieczniej. Wasze zaangażowanie w niesienie pomocy nadaje pełny sens solidarności międzyludzkiej. Dziękujemy Wam wszystkim za wasze wielkie serca. Cieszymy się, że myślicie i troszczycie się o nasze wspólne bezpieczeństwo. Liczymy też na to, że w przyszłości, o ile będzie taka potrzeba, będziecie o nas pamiętać.

 

Fundacja LANKA, ul. Ks. J. Popiełuszki 33, 38-400 Krosno przekazała maseczki ochronne wielokrotnego użytku dla MOPR Krosno w łącznej ilości 120 szt

Zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia pt. “Stan epidemii – szyje kto może” realizowane przez Fundacje Lanka, współfinansowane ze środków publicznych otrzymanych od Gminy Miasto Krosno oraz funduszy pozyskanych od sponsorów

 

Iwona Wójcik-Druciak

                                                                                           Dyrektor MOPR w Krośnie

 

Drogie Koleżanki i Koledzy,

1 maja 2020 roku obchodziliśmy nasze Święto –  

30 lat temu w każdej gminie powstał Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

           Wiele osób pamięta ten dzień, była świadkiem i uczestnikiem jak zmieniała się Nasza praca, jak z biegiem przemian społecznych i gospodarczych w naszym kraju zmieniały się również potrzeby naszych klientów (ongiś zwanych podopiecznymi). Ciężko i dobrze przez te lata wykonywaliśmy Naszą pracę, niech ten przymiotnik „dobrze” pozostanie nadal z Nami.

            Życzę wszystkim Pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej, aby duch wiary w ideały pomocy społecznej przyświecał Wam (i mnie) w dalszych latach pracy. Przeszkód mamy wiele, szczególnie boli niezrozumienie tych, którzy powinni rozumieć, bo często na godność ludzką i ochronę dóbr prawnych (takich jak życie, zdrowie, wolność, cześć czy swoboda sumienia) w swoich przedsięwzięciach się powołują.

            W tym miejscu chciałabym podziękować Tym, dzięki którym jestem tutaj z Wami w naszej „Pomocowej Rodzinie”.

            Dziękuję moim Koleżankom z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym, pod których troskliwym, profesjonalnym okiem stawiałam pierwsze kroki w zawodzie pracownika socjalnego. Szczególne miejsce w moim sercu ma moja Pani Kierownik – Pani Lucyna Baran. Brakuje mi słów, aby Ją określić, powiem krótko: mądrość, dobroć, wyrozumiałość, cierpliwość, umiejętność przekazywania wiedzy, to Jej główne cechy. Dziękuję Wam Koleżanki za blisko 11 lat wspólnej pracy.

            Pracując w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju miałam przyjemność obcowania z ludźmi zaangażowanymi w swoją pracę i kierującymi się najwyższymi wartościami. Stworzyliśmy zespół szanujących się ludzi, co w Naszej pracy jest kluczowe. Dziękuję Wam Koleżanki i Koledzy za wspólne realizowanie celów i zadań pomocy społecznej, za Wasze wsparcie i serce. Tęsknię!

            Dziękuję moim Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie za pracę i uczenie się siebie nawzajem przez miniony rok. 

 

            W imieniu Pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, dziękuję byłym Pracownikom Wojewódzkich Zespołów Pomocy Społecznej przy Urzędach Wojewódzkich w Przemyślu, Tarnobrzegu, Rzeszowie i Krośnie za współpracę w tym przełomowym dla pomocy społecznej okresie. 

            Szczególne podziękowania i najlepsze życzenia przesyłam od Pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej dla Pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie za Wasz profesjonalizm, kulturę osobistą i cierpliwość…

 

                                                                                              

Iwona Wójcik-Druciak

                                                                                           Dyrektor MOPR w Krośnie

Z dniem 4 maja 2020 wznawia się dyżury poradnictwa socjalnego. Dyżury będą się odbywać w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Piastowskiej 58 w poniedziałki i środy od godz. 15.30 – 18.00 pod numerem tel. 134367753

Z dniem 27-04-2020r wznawia pracę Punkt Pomocy Terapeutycznej dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Ich Rodzin w Krośnie. Spotkania indywidualne odbywać się będą w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie przy ul. Piastowskiej 58 w poniedziałki i środy w godzinach 15.30-18.30 po telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania –  nr telefonu kontaktowego 13 436 77 53 W tych dniach można też kontaktować się telefonicznie z osobami prowadzącymi terapię.

Poradnictwo prawne od dnia 1.06.2020r. w godzinach 14.30-16.30 – konsultacje telefoniczne pod numerem telefonu 13 42 02 687 lub spotkania bezpośrednie, po telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. 

💥 Zbiórka społecznościowa – Krosno w kwarantannie
🔗 wydarzenie na fb: https://www.facebook.com/events/2486031114993821
🔗 zbiórka: https://odpalprojekt.pl/p/pomoc-sasiedzka-krosno ⌛️ od 17 kwietnia do 8 maja

Zaostrzona kwarantanna, choć nie jest rozwiązaniem komfortowym, z pewnością pomoże w opanowaniu obecnej sytuacji. Apele o pozostanie w domu, które są jak najbardziej słuszne, mogą utrudnić codzienne funkcjonowanie, zwłaszcza służb medycznych, DPSów, osób starszych lub chorych

Dlatego chcemy pomóc, Wam i Waszym rodzicom czy dziadkom. Razem z Wolontariuszami działać na rzecz najbardziej potrzebujących.

Chcesz pomóc, jednak nie masz możliwości osobiście uczestniczyć w inicjatywie?

🔵 Wpłać na zbiórkę!
🔴 Nie możesz wpłacić na zbiórkę?
⚫️ Udostępnij ją wśród znajomych!
https://m.facebook.com/events/2486031114993821?sfnsn=mo&d=n&vh=e

 

Font Resize
Contrast