Skip to main content

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzine w Krośnie informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy należy składać od 1.09.2015 r Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu skarbowego za rok 2014 r oraz składki zdrowotne za 2014 r

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie rozpoczyna realizację
Programu Korekcyjno- Edukacyjnego
dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty
do końca czerwca 2015r. z pracownikiem
Działu Interwencji Kryzysowej MOPR,
ul. Legionów 8 (I piętro)
Telefon kontaktowy: 13 42 02 687
Zajęcia trwać będą od lipca 2015r do grudnia 2015r.

ZAPRASZAMY 

    Krosno, dnia 31 grudnia 2014 r.

 Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy w świetlicy środowiskowej działającej na terenie Gminy Krosno w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wychowawcy w świetlicy środowiskowej mieszczącej się w Szkole Podstawowa nr 5, 38-400 Krosno, ul. Grunwaldzka 15

– została wybrana i będzie zatrudniona Pani Monika Ziemiańska.

Czytaj więcej…

W celu utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Krosno.

Praca na umowę- zlecenie w wymiarze 40 h w miesiącu, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Liczba osób niezbędnych do wykonania zadań: 1

 

Czytaj więcej…

Krosno, dnia 16 grudnia 2014 r.

 Informacja o wynikach naboru na stanowiska wychowawców w świetlicach środowiskowych działających na terenie Gminy Krosno w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wychowawcy w świetlicy środowiskowej mieszczącej się w Krośnie
– zostali wybrani i będą zatrudnieni:

Czytaj więcej…

Font Resize
Contrast