Skip to main content

[PL] Jednorazowe świadczenie 300 zł jest na osobę. Otrzyma je każdy obywatel Ukrainy spełniający wymogi specustawy.

[UA] Одноразова допомога у розмірі 300 злотих на особу. Їх отримає кожен громадянин України, який відповідає вимогам спецзакону.

🟡🔵Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

 

🟡🔵Podstawowe wymagania:

 1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 2. wpisanie do rejestru PESEL.

 

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie, w godzinach od. 7.30 do 15.00.

🟡🔵Punkt przyjmowania wniosków:

 1. ul. Piastowska 58, Biuro Obsługi Klienta (parter)

Czytaj więcej…

Krosno, dnia 14 marca 2022 r.

Informacja

 Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2022” ofertę złożyli: Czytaj więcej…

Informacja

o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 znak sprawy DPS. 261.2.3.2022

 Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2022 łącznie kwotę  1 021 305,60 zł, na którą składają się poniższe kwoty w odniesieniu do zadań od numeru 1 do numeru 16 oraz pokryć koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta opisane poniżej:

Czytaj więcej…

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie szuka ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w ramach programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Nabór trwa od 7 do 14 marca 2022 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych.


Nabór wniosków odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Szczegóły i instrukcję wypełnienia i złożenia wniosku znajdziecie w linku poniżej:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/117572fa-9ebd-48c3-b9ab-9ef62da29b40

Pliki do pobrania

Wszystkie załączniki niezbędne do złożenia formularza muszą być podpisane elektronicznie – do wyboru:

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie, prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Krośnie tel: 13 43 204 59.

Osoby do kontaktu:

 1. Paulina Cebula (wew. 118)
 2. Halina Matusz (wew. 137)
 3. Katarzyna Koszelnik – Biały wew. (126)

 

Całkowita wartość dofinansowania dla miasta Krosna wynosi 1 021 305,60 zł.

Postępowanie zostało podzielona na 16 części – szczegółowy opis oferty znajdziecie w załączniku numer 2 do oferty.

POSZUKIWANI ASYSTENCI DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” EDYCJA 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie  przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA GMINY MIASTA KROSNA:  1 021 305,60zł.

Szanowni Państwo,

dnia 07 marca 2022 r. na stronie miniportal.uzp.gov.pl opublikowaliśmy postepowanie na świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022,
w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/117572fa-9ebd-48c3-b9ab-9ef62da29b40

na stronie dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem zaufanym,
 • lub elektronicznym podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/117572fa-9ebd-48c3-b9ab-9ef62da29b40, służy złożeniu oferty wraz z załącznikami.

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie, prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Krośnie tel: 13 43 204 59

Osoby do kontaktu:

 1. Paulina Cebula (wew. 118)
 2. Halina Matusz (wew. 137)
 3. Katarzyna Koszelnik – Biały wew. 126)